Opdatering af det faglige grundlag for De officielle Kostråd i forhold til Nordiske Næringsstofanbefalinger 2023: Planterig kost 2-70 år

Translated title of the contribution: An update of the scientific background for the Official Dietary Guidelines in relation to the Nordic Nutrient Recommendations 2023: Plant-rich diet 2-70 years

Research output: Book/ReportReportResearch

15 Downloads (Pure)

Abstract

De officielle Kostråd 2021 er baseret på videnskabelig evidens og modellering af en dansk tilpasset planterig kost. Baggrunden for rapporten er, at nye nordiske næringsstofanbefalinger (NNR2023) blev offentliggjort i 2023 med opdaterede referenceværdier for energiindtag, makro- og mikronæringsstoffer samt aldersgrupper og råd om fødevareindtag (afsnit 1). Formålet med rapporten er at opdatere det faglige grundlag for De officielle Kostråd i forhold til NNR2023 herunder at vurdere, om ændringer i næringsanbefalinger og råd om fødevarer giver anledning til justering af den dansk tilpassede planterige kost, om den kan dække populationen fra 2 til 70 år, og om det giver anledning til justering af pointer i De officielle Kostråd 2021 (afsnit 2). Metoden er beskrevet i afsnit 3.

Afsnit 4 sammenholder referenceværdierne for energi og næringsstoffer i NNR2023 med NNR2012. NNR2023 har harmoniseret aldersgrupperne med EFSA, hvilket afviger fra aldersgrupperne anvendt i NNR2012. Referenceværdierne for energiindtag i NNR2023 er baseret på opdaterede nordiske og baltiske data om højde og vægt, og de ligger f.eks. lidt højere for børn i skolealderen og unge end i NNR2012. Anbefalingen vedrørende tilsat sukker fra NNR2012 er ændret i NNR2023 til at gælde frie sukkerarter (inkl. tilsat sukker). Referenceværdierne for vitaminer og mineraler er blevet opdateret, dels hvor der er nye data, dels fordi referenceværdier for energiindtag er ændret på baggrund af opdaterede referenceværdier for vægt. For de fleste vitaminer og mineraler er der sket ændringer, der udgør mere end 20% af værdierne i NNR2012 for en eller flere aldersgrupper. Endelig er der syv næringsstoffer, der har fået fastsat referenceværdier for første gang.

Afsnit 5 viser genberegning af den dansk tilpassede planterige kost per 10 MJ. Ved genberegningen blev der taget højde for opdaterede definitioner af specifikke fødevaregrupper, ny vurdering af fuldkornsanbefaling og nye beregninger af råderum til tomme kalorier samt præliminære data vedrørende danskernes fødevarevalg. Desuden blev kødmængden justeret på baggrund af den afrundede mængde for kød i alt, som er formidlet i De officielle Kostråd 2021. Dernæst blev kostens indhold af næringsstoffer genberegnet med nyeste fødevaredata. Kostens makronæringsstoffordeling er uændret som følge af genberegningen, og den opfylder anbefalingerne for indhold af makronæringsstoffer i NNR2023. Indholdet ændres meget lidt for de fleste mikronæringsstoffer per 10 MJ, dog stiger vitaminerne A og B12 betydeligt, og der er et fald i indholdet af folat og i mindre grad af jern, fosfor og magnesium.

NNR2023 har samlet den videnskabelige evidens for sammenhæng mellem fødevareindtag og risiko for livsstilsygdomme, fødevarernes bidrag med næringsstoffer i den samlede kost og evidens i forhold til fødevarers miljømæssige bæredygtighed for 15 fødevaregrupper. Afsnit 6 beskriver råd om fødevareindtag i NNR2023 og evidensen bag hver fødevaregruppe. Desuden holdes råd om fødevareindtag op mod fødevaresammensætningen i den genberegnede dansk tilpassede planterige kost og De officielle Kostråd 2021. Gennemgangen viser, at mængderne i De officielle Kostråd 2021 med få undtagelser ligger inden for mængdeintervallerne, som er angivet i NNR2023. Gennemgangen peger på, at man bør overveje justering af rådene om fuldkorn og frugtjuice samt evt. tilføje råd om kaffe og mængde af vegetabilske fedtstoffer.

Den genberegnede dansk tilpassede planterige kost blev skaleret til de forskellige populations-gruppers energiindtag (2-70 år). I afsnit 7 vurderes indholdet af mikronæringsstoffer i forhold til næringsstofmål, der er estimeret ud fra referenceværdierne i NNR2023 og giver tilstrækkeligt indtag for 90% af populationen. Vurderingen viste, at calciumindholdet lå under næringsstofmålet for børn i alderen 4-6 år og 11-14 år samt for unge kvinder i alderen 15-24 år. Jodindholdet lå under næringsstofmålet for børn i alderen 2-3 år, 4-6 år og kvinder i alderen 18-70 år. Indholdet af jern lå under anbefalet indtag (RI) for kvinder i alderen 18-50 år, og indholdet af riboflavin lå under næringsstofmålet for kvinder i alderen 51-70 år. Endelig lå indholdet af selen under næringsstofmålet for alle grupper fra 11 til 70 år, dog undtaget drenge i alderen 11-14 år. Indholdet af D-vitamin lå langt under næringsstofmålene for alle grupper. Alle øvrige mikronæringsstoffer nåede næringsstofmålene.

I afsnit 8 præsenteres scenarier og to versioner for at implementere NNR2023 og nå næringsstofmålene bedst muligt i den dansk tilpassede planterige kost. I første scenarie øges fuldkorn fra 75 g per 10 MJ til det af NNR2023 anbefalede niveau på 90 g per dag (Fuldkornscenarie). Der er beregnet to scenarier, hvor kostens indhold af selenrige fødevarer blev øget (Selenscenarie 1 og 2), og to scenarier, hvor kostens indhold af mælk, mælkeprodukter og ost blev justeret (Calciumscenarie 1 og 2). Øgning af kostens indhold af calcium med mørkegrønne grøntsager og bælgfrugter blev også afprøvet. I calciumscenarierne blev kostens indhold af jod samtidig løftet for 2-3-årige børn. På baggrund heraf opstilles forslag til to versioner af dansk tilpasset planterig kost 2-70 år (2024). I både version 1 og 2 er indholdet af fuldkorn øget til 90 g per 10 MJ. Sammenlignet med kostens indhold af mælk per 10 MJ er det samlede indhold af mælk, mælkeprodukter og ost øget for 2-14-årige børn og 15-70-årige kvinder, mens det er reduceret for 15-70-årige mænd i begge versioner. I version 2 er indholdet af æg knap 70% højere end version 1, og andelen af rogn i fiskegruppen og andelen af lever i kødgruppen er fordoblet – om end det fortsat er en lille mængde.

Indholdet af energi fra kulhydrat og fedt per 10 MJ i de to versioner svarer til planlægningsmålene, mens indholdet af energi fra protein er 16% mod planlægningsmålet på 15 E%. Begge versioner har et lavt indhold af D-vitamin, ligesom det generelt er i den danske kost, og tilskud anbefales derfor til alle i vinterhalvåret. Indholdet af jod ligger lidt under næringsstofmålet for 2- og 3-årige børn og 51-70-årige kvinder. Jodindholdet i kosten løftes til tilstrækkeligt niveau af den obligatoriske berigelse af husholdningssalt og salt i produktionen af brød. Version 1 når de øvrige næringsstofmål med undtagelse af selen for aldersgrupperne fra 11 år og op. Version 2 når også de øvrige næringsstofmål, og næringsstofmålet for selen nås for børn og unge til og med 17 år. Samtidig øges selen for de forskellige grupper af voksne fra 18 år, så mellem 77 og 93% af næringsstofmålet nås.

I afsnit 9 diskuteres resultaterne vedrørende fuldkorn, calcium, selen, jod, jern, frugtjuice og kaffe. Desuden vurderes, at version 1 og 2 af dansk tilpasset planterig kost kan omfatte aldersintervallet fra 2 til 70 år.

Sidste afsnit konkluderer, at langt de fleste mængder i den dansk tilpassede planterige kost og pointer i De officielle Kostråd 2021 kan fortsætte uændret. Rapporten peger blandt andet på at justere anbefalingen af fuldkorn til 90 g per 10 MJ og på at justere mængden af æg til 25 g per 10 MJ. Absolutte mængder af mælk, mælkeprodukter og ost foreslås for forskellige aldersgrupper, idet passende mængder blev beregnet til: 2-3 år: 250 ml mælk og 5 g ost, 4-10 år: 300 ml mælk og 10 g ost, 11-17 år: 300 ml mælk og 20 g ost, dog op mod 350 ml mælk i forbindelse med pubertet og øget vækst. En passende mængde til voksne er 250 ml mælk og 20 g ost. Mængden af de øvrige fødevarer er per 10 MJ og vist i Tabel 5. Rapporten foreslår også at formidle at indtaget af frugtjuice bør begrænses, at informere om fisk og leverprodukters betydning for kostens indhold af selen og jern, at overveje præcisering af råd om fjerkræ og vegetabilske olier/fedtstoffer og at overveje at vejlede til et moderat forbrug af kaffe herunder et begrænset indtag af ufiltreret kaffe.

Både version 1 og 2 kan danne grundlag for en eventuel justering af De officielle Kostråd 2021. Det kan være en fordel at løfte selenindholdet, som angivet i version 2, da stigningen i klimaaftryk vurderes at være begrænset. Rapporten foreslår at undersøge, om der bør igangsættes initiativer, der kan løfte selenindtaget generelt, også fordi samme problemstilling sandsynligvis vil være gældende for danskernes gennemsnitskost.
Translated title of the contributionAn update of the scientific background for the Official Dietary Guidelines in relation to the Nordic Nutrient Recommendations 2023: Plant-rich diet 2-70 years
Original languageDanish
PublisherDTU Fødevareinstituttet
Number of pages70
ISBN (Print)978-87-7586-034-0
Publication statusPublished - 2024

Fingerprint

Dive into the research topics of 'An update of the scientific background for the Official Dietary Guidelines in relation to the Nordic Nutrient Recommendations 2023: Plant-rich diet 2-70 years'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this