Opdateret statistik for ekstrem højvande i vestlig Østersø

Niels-Erik Jørgensen, Carsten Jürgensen, Carlo Sass Sørensen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearchpeer-review

453 Downloads (Pure)

Abstract

Formålet med analysen er at præsenter en fornyet beregnet stormflodsstatistik for den vestlige Østersø. Statistikken omfatter gentagelsesperioder på op til 10.000 år og er udarbejdet i forbindelse med designet af "Sydhavnsmetroen" i København.Udfordringen ved at bestemme vandstanden for gentagelsesperioder helt op til 10.000 år er, at der kun foreligger vandstandsmålinger for ca. 125 år. En specielanalyse er udviklet for at inddrage historiske overleveringer.Der er gennemført et større arbejde for at fremskaffe historiske overleveringer frastormfloder. Historiske data er indhentet fra Danmark, Sverige og Tyskland. Flere stormfloder af samme størrelsesorden som 1872-stormfloden er overleveret. På basis af observationer under stormfloden i 1872 er der opstillet en simpel transformationder gør det muligt at overføre højvande fra en station til en anden station i den sydlige Østersø. Effekter af isostasi og af vandspejlsstigning er indregnet. Forhistoriske stormfloder har COWI i samarbejde med DTU anvendt avanceredestatistiske metoder for at kunne anvendeliggøre de historiske beretninger underhensyntagen til at de mindre katastrofale stormfloder ikke er blevet overleveret. På denne måde er datagrundlaget forbedret substantielt. Det forbedrede datagrundlaggiver dermed grundlag for at anvende tre forskellige fordelinger til at beskrive stormflodsniveauer i den vestlige Østersø: For klassen af "normale" stormfloder med gentagelsesperioder op til 100 år er en Weibull-fordeling anvendt.For klassen af "store" stormfloder med gentagelsesperioder mellem 100 og 500 år er en Wakeby-fordeling anvendt.For klassen af "ekstrem høje" stormfloder med en gentagelsesperiode mellem 500 og 10.000 år er en Eksponential-fordeling anvendt.Resultatet er en væsentlig forbedret forståelse af stormfloder i Østersøen. Risikoen for højvande i den sydvestlige Østersø er derefter øget sammenlignet med den risikoder beregnes på baggrund af målinger over de sidste ca. 100 år. For Sydhavnsmetroen i København er det er desuden beregnet, hvordan denne nyestatistik vil ændre sig fremover som funktion af klimaeffekterne.
Original languageDanish
Title of host publication19. Danske Havforskermøde. Program & præsentationer
Number of pages1
Publication date2017
Pages58
Publication statusPublished - 2017
Event19. Danske Havforskermøde - Helsingør, Denmark
Duration: 25 Jan 201727 Jan 2017

Conference

Conference19. Danske Havforskermøde
Country/TerritoryDenmark
CityHelsingør
Period25/01/201727/01/2017

Cite this