Omkostninger ved kystoversvømmelse i Jyllinge Nordmark: Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt beboere

Kirsten Halsnæs, Philip Lange Møller, Lisa Bay, Lea Skræp Svenningsen, Mads Lykke Dømgaard, Morten Andreas Dahl Larsen

Research output: Book/ReportReportResearch

1 Downloads (Pure)

Abstract

Stormfloden, Bodil, ramte Danmark den 5.-6. december 2013. Den kraftige storm pressede først vandet fra Nordsøen ind i Kattegat og derefter pressede den nordvestlige vind vandet videre ned og ind i de danske fjorde, hvilket medførte alvorlige oversvømmelser. Roskilde Fjord, og i særdeleshed lokalområdet Jyllinge Nordmark, blev særligt hårdt ramt med en vandstand på 2,06 m over det normale svarende til en returperiode på 400-600 år, dvs. en vandstand som man vil forvente forekom med 400-600 års mellemrum. I forbindelse med forskningsprojektet COHERENT, som er støttet af Innovationsfonden, har DTU i samarbejde med formanden for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag, Philip Lange Møller, søgt at kortlægge de omkostninger og konsekvenser ved kystoversvømmelser, som ikke er dækket af forsikringsudbetalinger. Disse, ofte ”skjulte” omkostninger er ikke før forsøgt systematisk afdækket, og dermed medtages denne kategori oftest ikke når man opgør de økonomiske konsekvenser af kystoversvømmelse. Dette har direkte betydning for de beregninger af hvilken form for kystbeskyttelse der kan betale sig for et lokalsamfund og for samfundet generelt. Derfor har det samfundsmæssig relevans at bidrage til at kortlægge de faktiske omkostninger som påføres mennesker ved en kystoversvømmelse og vores undersøgelse og rapport er et bidrag til denne opgave. Rapporten er opdelt således at det næste afsnit, afsnit 2, gennemgår de forudsætninger og den metode som er anvendt i undersøgelsen. Afsnit 3 -7 gennemgår forskellige omkostningskategorier for husstande som har rapporteret en form for oversvømmelse, enten i hus eller have. Afsnit 8 konkluderer rapporten.
Original languageDanish
PublisherTechnical University of Denmark
Number of pages18
Publication statusPublished - 2020

Cite this