Om at beregne og måle strømninger og hvirvler

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  Abstract

  Strømning af væsker og luftarter forekommer mangfoldige steder i naturen og i tekniske apparater, og de er af betydning for livsprocesser i lokale og globale økosy-stemer, samt for energiproduktion, transport og mange industrielle processer. Kvalitativ og kvantitativ beskrivelse af strømninger og tilknyttede transportpro-cesser bygger på eks-perimentelt verificerede modeller og effektive og nøjagtige numeriske beregnings-program-mer.
  Original languageDanish
  JournalNaturens Verden
  Volume9
  Pages (from-to)365-374
  Publication statusPublished - 1998

  Cite this