Nye og fremtidige teknologier - muligheder i fremtiden (dansk oversættelse af forord, sammenfatning og konklusioner af Risø energy report 1, Risø-R-1351(EN))

Hans Hvidtfeldt Larsen, Leif Sønderberg Petersen

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  217 Downloads (Pure)

  Abstract

  Verdenssamfundet står over for store udfordringer når det gælder om at skaffe energi til opfyldelse af de fremtidige behov i den industrialiserede verden, og især de stigende behov i udviklingslandene. Det globale energiforbrug forventes fortsat atstige, især i udviklingslandene. Disse landes andel af det globale energiforbrug vil stige fra ca. 35 % i 1990 til 60 % i 2050. På europæisk plan forventes den samlede energiefterspørgsel at være steget med 35 % inden år 2030 sammenlignet med i dag. Afgeopolitiske årsager vækker forsyningssikkerheden stadig større bekymring, især i USA og EU. Der vil være store forskelle mellem verdens regioner med hensyn til energiforsyning, miljømæssige prioriteter og økonomisk udvikling. Således viludviklingslandene sandsynligvis prioritere udvikling og adgang til energi for de fattige højere end kortsigtet miljøbeskyttelse. Som det fremgår af rapporten, befinder en bred vifte af de nye energiforsyningsmuligheder sig på forskellige udviklingstrin.Det er naturligvis ikke muligt at forudsige, hvilke der vil vinde eller blive dominerende på markedet – dette vil blive afgjort af den fremtidige konkrete udvikling inden for teknologi og økonomiske forhold samt af politiske præferencer. Det er imidlertidvores opfattelse, at fremtidens energiforsyningssystemer sandsynligvis vil blive mere “distribuerede”, end det er tilfældet i dag, og de vil blive baseret på mere forskelligartede kombinationer af lokale og centrale teknologier.
  Original languageDanish
  Place of PublicationRoskilde
  PublisherForskningscenter Risø
  Number of pages4
  Publication statusPublished - 2002

  Cite this