Nye miljøvenlige desinfektionsmidler til økologiske dambrug

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Pereddikesyre og brintoverilte kan anvendes til vandrensning og kontrol af vandkvalitet i akvakultur systemer. Her beskrives seneste praktisake erfaringer som alternativ til f. eks. formalin. De nye desinficerende midler er mildere og kan håndteres på en væsentlig mere sikker måde end formalin. Da begge produkter nedbrydes hurtigt, omsættes en stor del af den tilsatte mængde direkte i dammene. Ved nedbrydningen frigives ilt fra brintoverilte, mens pereddikesyre nedbrydes til vand og kuldioxid. Der udledes således mindre mængder af de to stoffer til vandløbet, og da de effektive behandlingskoncentrationer i forvejen er lave, er miljøpåvirkningen minimal.
Original languageDanish
JournalØkologi & Erhverv
Issue number590
Pages (from-to)1-4
ISSN1904-1586
Publication statusPublished - 2016

Cite this