Ny rapport om fangstregistreringer i de danske kystnære områder

Mads Christoffersen*, Josianne Støttrup

*Corresponding author for this work

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Abstract

I 17 år har frivillige amatør- og fritidsfiskere registreret deres fangster og stillet data til rådighed for forskere på DTU Aqua. En ny rapport opsummerer de seneste tre års fangstdata og tegner et billede af, at nogle fiskebestandene fortsat er meget lave eller gået tilbage.
Original languageEnglish
Publication date2020
PublisherDTU Aqua
Publication statusPublished - 2020

Cite this