Ny Mvar-ordning

Jacob Østergaard, Kurt Kølbæk Jensen

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Eltra har indført en Mvar-ordning, ifølge hvilken udvekslingen af reaktiv effekt mellem en 150/60 kV station og 150 kV nettet skal ligge inden for et defineret Mvar-bånd. I den forbindelse gennemføres et pilotprojekt omfattende fire udvalgte 150/60 kV stationer (Bredebro, Bredkær, Hasle og Ådalen/Håndværkervej). Analysen af udvekslingen af reaktiv effekt mellem en 150/60 kV station og det overliggende 150 kV net er baseret på de tidsseriemålinger, som i dag registreres for alle 150/60 kV stationer. Der rådes ikke over direkte målinger af reaktiv effekt opdelt på forbrugere, produktionsenheder osv., hvilket komplicerer analyserne. For at håndtere denne mangel er der udviklet metoder til analyse og modellering af den reaktive effektudveksling med henholdsvis forbrugere, vindmøller, kraftvarmeværker, kondensatorbatterier etc. ud fra de til rådighed værende målinger af aktiv effekt og den reaktive effekt i 150/60 kV stationerne. Forannævnte analyser er udført ved hjælp af analyseværktøjet SAS. Analysemetoden er beskrevet i rapporten. Der er også udviklet metoder til analyse af mulighederne for at minimere den reaktive effektudveksling ved - optimal drift af kondensatorbatterier - optimal drift af tangens(φ) for kraftvarmeværker - fasekompensering af vindmøller Rapporten viser resultatet af de gennemførte analyser af Mvar-udvekslingen over 150/60 kV-skillefladen for hver af de fire 150/60 kV stationer i pilotprojektet. Analyserne viser hvilke faktorer, som bevirker overskridelse af de Mvar-bånd, som Eltra har udmeldt, og hvorledes de eksisterende Mvar-ressourcer kan udnyttes til at reducere Mvar-udvekslingen, se kapitlet med konklusioner. Rapporten indeholder et kapitel med en mere generel beskrivelse af, hvorledes eksisterende Mvar-ressourcer kan udnyttes til at begrænse Mvar- udvekslingen.
Original languageDanish
Place of PublicationDK-København
PublisherDEFU
Editionpilotprojekt
Number of pages98
Publication statusPublished - 2004

Cite this