15 Downloads (Pure)

Abstract

Posemateriale og indhold. Nikotinposer er typisk fremstillet af en form for semi-syntetisk cellulose (såsom viskose fleece) hvortil der er tilsat et bindemiddel i form af en (bionedbrydelig) polymer, som smelter ved opvarmning og dermed forsegler posens kanter. Indholdet i poserne består ifølge produkternes varedeklarationer af nikotin, stabilisatorer og fortykningsmidler, pH regulerende midler, fugtmidler, smagsstoffer, sødemidler og konserveringsmidler. Ifølge studier beskrevet i litteraturen er der desuden påvist indhold af formaldehyd og ammonium i nogle nikotinposer.

Nikotinposer som mulig del af plastforurening. Nikotinposernes semi-syntetiske cellulose-baserede materiale har FTIR-spektre som er sammenlignelige med vådservietter, engangskarklude og cigaretfiltre, som består af henholdsvis viskose og celluloseacetat. Den største grad af lighed mellem spektre blev observeret for cigaretfiltre. På trods af, at cellulose er et naturligt og forholdsvis nedbrydeligt materiale, så vil modifikationer af denne grad påvirke materialets egenskaber og miljøskæbne herunder nedbrydelighed. Af samme grund kan nikotinposer, ligesom cigaretfiltre, potentielt anses som værende en form for semi-syntetisk polymer og dermed ’plast’. Dog er der en flydende overgang fra naturlige til syntetiske polymerer, hvilket udfordrer en entydig kategorisering af forskellige semi-syntetiske materialer, herunder brugte nikotinposer, som værende plastaffald. Nikotinposers miljøskæbne under miljørelevante forhold bør undersøges yderligere og bortskaffelse i naturen bør uanset minimeres.

Risiko for mennesker og miljø. Generelle helbredsrisici ved påtænkt brug af nikotinposer indgår ikke i denne rapport, men referencer til relevante kilder fremgår af teksten. I stedet diskuteres potentielle effekter i miljøet. Nikotinposer udgør en potentiel risiko for dyr ved indtagelse. Der findes eksempler på nikotinforgiftning af hunde som har ædt henkastede brugte nikotinposer. Grundet forventet langsom nedbrydning under miljørealistiske forhold kan der over tid ske en akkumulering af nikotinposer i miljøet. Langsigtede konsekvenser af dette, samt risiko for nikotinforgiftning af dyr i naturen, bør undersøges nærmere.

Nikotinposer i kontekst af genanvendelse og cirkulær økonomi. Bortskaffelse af tomme nikotinpose dåser med brugte nikotinposer udgør et potentielt problem i forhold til genanvendelse. Dåsen er ofte fremstillet af polypropylen og kan genanvendes. Dog skal de brugte nikotinposer, som opsamles i låget, bortskaffes separat. Dvs. at dåserne skal tømmes inden de sorteres som plastaffald. Det er dog plausibelt at dette ikke altid sker, og at 1) dåserne ikke tømmes inden de sorteres som plastaffald eller 2) dåserne bortskaffes i restaffald. Forbrugsvaner i forhold til bortskaffelse bør undersøges nærmere og behovet for yderligere oplysning af forbrugere kan overvejes på denne baggrund.

Fremtidige undersøgelser. Henkastede nikotinposer er et stigende problem grundet stigende forbrug kombineret med uhensigtsmæssig forbrugeradfærd. På trods af at de fleste nikotinposer bliver opsamlet og bortskaffet korrekt, ender en fraktion stadig i miljøet. Fremtidige undersøgelser af brugen af nikotinposer blandt den danske befolkning kan med fordel inkludere spørgsmål om adfærd i forhold til bortskaffelse, for på denne måde at få et estimat af omfanget af henkastede nikotinposer i naturen og i det offentlige rum. Dette kan også give et forbedret grundlag for vurdering af eventuelle miljøkonsekvenser – både af posemateriale men også posernes indhold herunder nikotin.
Original languageDanish
PublisherMiljøstyrelsen
Number of pages28
ISBN (Print)978-87-7038-614-2
Publication statusPublished - 2024
SeriesMiljøprojekt
Number2267
ISSN0105-3094

Cite this