New Route Choice Models

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  Abstract

  Artiklen præsenterer og diskuterer forskellige rutevalgsmodeller. Konklusionen er, at der for bytrafik altid bør benyttes modeller, der både er stokastiske og trafikafhængige. Af trafikafhængige modeller er det hidtil kun vist, at Successive Gennemsnits Metode (MSA) er konvergent. Stochastic User Equilibrium metoden (SUE) bygger på dette princip, men tager derudover hensyn til, at rutevalg rummer et stokastisk element. Dette element bør modelleres af en probit-model snarere end en logitmodel, da der ellers ikke tages hensyn til, at ruter ofte er afhængige variable. I artiklen præsenteres en forbedret udgave af SUE, der rummer to typer stokastiske faktorer - den ene beskriver trafikanters 'oplevede' rejsemodstande på stræknings-niveauet (som i den traditionelle SUE), mens den anden beskriver forskelle i trafikanternes præferen-cer. Denne model har vist sig at give en mere realistisk beskrivelse af trafik-strømme i tilfælde, hvor både rejselængde (eller omkostning) og rejsetid har en betydning for trafikan-ters rutevalg. Dette er tilfældet i Danmark.
  Original languageDanish
  Place of PublicationAalborg
  PublisherAUC
  Publication statusPublished - 1996
  EventTrafikdage på Aalborg Universitet 1996 - Aalborg, Denmark
  Duration: 19 Aug 199620 Aug 1996

  Conference

  ConferenceTrafikdage på Aalborg Universitet 1996
  Country/TerritoryDenmark
  CityAalborg
  Period19/08/199620/08/1996

  Cite this