New approaches to 45Ti, 64Cu, 68Ga, and 89Zr purification by liquid-liquid extraction and development of a 45Ti-labeled PET tracer for the diagnosis of prostate cancer

Kristina Søborg Pedersen*

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

84 Downloads (Pure)

Abstract

Positron emission tomografi (PET) er en diagnostisk, medicinsk billeddannelsesteknik, og udviklingen af radioaktive sporstoffer til PET er essentiel i forhold til at kunne diagnosticere sygdomme. Til disse sporstoffer bruges radioaktive isotopes, som både kan være ikke-metaller og metaller. Radiometaller har en række fordele, men ikke alle har endnu fundet anvendelse i PET. I dette ph.d.-studie er en alternativ oprensningsmetode af fire forskellige radiometaller, titanium-45 (45Ti), kobber-64 (64Cu), gallium-68 (68Ga) og zirconium-89 (89Zr), undersøgt for at forbedre tilgængeligheden af disse til PET. Oprensningsmetoden består af væske-væske ekstraktion og en membran-baseret separationsteknik, som også kan automatiseres, hvilket kan mindske eksponeringen for radioaktiv stråling. Denne metode viste sig at kunne anvendes til oprensningen af de fire radiometaller og kan derfor være en alternativ metode til konventionelle teknikker, hvilket muligvis kan øge anvendelsen af disse radiometaller til PET. Desuden indgår udviklingen af et nyt 45Ti-mærket radioaktivt sporstof tiltænkt diagnose af prostatakræft i dette studie. Det var muligt at fremstille og analysere sporstoffet, men studier med tumor-bærende mus viste, at sporstoffet ikke kunne anvendes til diagnose af prostatakræft, da det ikke blev optaget i tumoren. Udviklingen af sporstoffet viste dog, at 45Ti kunne oprenses og anvendes til radiomærkningen ved hjælp af den undersøgte oprensningsmetode, og dette kan forhåbentlig føre til en videreudvikling af 45Ti-mærkede sporstoffer til PET.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherTechnical University of Denmark
Number of pages162
Publication statusPublished - 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'New approaches to <sup>45</sup>Ti, <sup>64</sup>Cu, <sup>68</sup>Ga, and <sup>89</sup>Zr purification by liquid-liquid extraction and development of a <sup>45</sup>Ti-labeled PET tracer for the diagnosis of prostate cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this