Nedbrydningsrater til brug i GrundRisk Risikovurdering - Litteraturstudie

Research output: Book/ReportReportCommissioned

91 Downloads (Pure)

Abstract

Dette litteraturstudie har til formål at opdatere de eksisterende 1. ordens nedbrydningsrater, der kan anvendes til risikovurdering af forureningsstoffers påvirkning af grundvandet. Denne opdatering munder ud i en liste med anbefalede 1. ordens nedbrydningsrater for naturlig nedbrydning af relevante forureningsstoffer. Der har i søgningen været fokus på bionedbrydning. Der er, hvor det har været muligt, angivet et interval for realistiske nedbrydningsrater for enkeltstofferne.
Der er således opgivet minimum- og maksimumværdier, der kan anvendes i risikovurderingen. Disse 1. ordens nedbrydningsrater kan anvendes i GrundRisk Risikovurdering til at evaluere indflydelsen af den naturlige nedbrydning på forureningskoncentrationerne i et administrativt kontrolpunkt 100 m nedstrøms kilden.
Der er udført en litteratursøgning for fem udvalgte og højt prioriterede stoffer/stofgrupper: pesticider, chlorerede alifater, BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen), kulbrinter og MTBE (methyl-tert-butylether) samt dets nedbrydningsprodukter. Yderligere er en søgning i kendte rapporter med sammenstillede nedbrydningsrater udført for stoffer/stofgrupper af lavere prioritet: PAH’er (polyaromatiske hydrocarboner) og phenoler. Nedbrydningsrater for stoffer, der ikke er udført en opdatering for, er overført direkte fra den eksisterende stofdatabase i JAGG 2.1. Der har primært været fokus på den mættede zone, men for nogle af stofferne (BTEX og C6-C12 alifater) er nedbrydningsrater for den umættede zone også inkluderet.
Litteratursøgningen har tydeliggjort, at der for relevante og dominerende forureningsstoffer i grundvandet eksisterer et begrænset antal feltbestemte 1. ordens nedbrydningsrater i litteraturen. På trods af at nedbrydningsforholdene i nogle tilfælde er meget velundersøgte (fx undersøges der ofte for redoxforhold, specifikke nedbrydere og funktionelle gener for lokaliteter med chlorerede ethener) estimeres der sjældent nedbrydningsrater baseret på feltdata.
Der er også en betydelig spredning på nedbrydningsraterne i de forskellige feltstudier. For at tilgodese denne, er der lagt vægt på at udvælge realistiske rater. Udgangspunktet for opdateringen af nedbrydningsraterne er, at de skal være realistisk konservative. Med realistisk menes der, at der tages højde for, at de skal repræsentere forhold i grundvandet. Der er altså i søgningen stræbt efter at opnå værdier, der bedst muligt kan repræsentere den nedbrydning,
der foregår in situ. Med realistisk konservativ menes der, at værdien skal være konservativ men ikke repræsentere de laveste rater, hvis litteraturen indikerer, at større rater er mere typiske.
Det er vigtigt at pointere, at nedbrydningsrater ikke er almengyldige værdier, men estimerede værdier der afhænger af en række faktorer. Inddragelse af nedbrydning i risikovurdering kræver derfor et fremtidigt fokus på bestemmelse af nedbrydningsrater for forureningsstoffer i grundvandet, og der er især behov for realistiske feltbestemte nedbrydningsrater for udbredte forureningsstoffer i forskellige geologier. I takt med at datagrundlaget for 1.ordens nedbrydningsrater
forøges, vil anvendelsen af raterne blive mere brugbare, men indtil videre kan de sammenstillede nedbrydningsrater i dette litteraturstudie anvendes som udgangspunkt.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn Ø
PublisherMiljøstyrelsen
Number of pages60
ISBN (Print)978-87-93710-15-3
Publication statusPublished - 2018
SeriesMiljoeprojekter
Number2013
ISSN0105-3094

Cite this

@book{4bbc09df187145a8852e99d734d358b3,
title = "Nedbrydningsrater til brug i GrundRisk Risikovurdering - Litteraturstudie",
abstract = "Dette litteraturstudie har til form{\aa}l at opdatere de eksisterende 1. ordens nedbrydningsrater, der kan anvendes til risikovurdering af forureningsstoffers p{\aa}virkning af grundvandet. Denne opdatering munder ud i en liste med anbefalede 1. ordens nedbrydningsrater for naturlig nedbrydning af relevante forureningsstoffer. Der har i s{\o}gningen v{\ae}ret fokus p{\aa} bionedbrydning. Der er, hvor det har v{\ae}ret muligt, angivet et interval for realistiske nedbrydningsrater for enkeltstofferne.Der er s{\aa}ledes opgivet minimum- og maksimumv{\ae}rdier, der kan anvendes i risikovurderingen. Disse 1. ordens nedbrydningsrater kan anvendes i GrundRisk Risikovurdering til at evaluere indflydelsen af den naturlige nedbrydning p{\aa} forureningskoncentrationerne i et administrativt kontrolpunkt 100 m nedstr{\o}ms kilden.Der er udf{\o}rt en litteraturs{\o}gning for fem udvalgte og h{\o}jt prioriterede stoffer/stofgrupper: pesticider, chlorerede alifater, BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen), kulbrinter og MTBE (methyl-tert-butylether) samt dets nedbrydningsprodukter. Yderligere er en s{\o}gning i kendte rapporter med sammenstillede nedbrydningsrater udf{\o}rt for stoffer/stofgrupper af lavere prioritet: PAH’er (polyaromatiske hydrocarboner) og phenoler. Nedbrydningsrater for stoffer, der ikke er udf{\o}rt en opdatering for, er overf{\o}rt direkte fra den eksisterende stofdatabase i JAGG 2.1. Der har prim{\ae}rt v{\ae}ret fokus p{\aa} den m{\ae}ttede zone, men for nogle af stofferne (BTEX og C6-C12 alifater) er nedbrydningsrater for den um{\ae}ttede zone ogs{\aa} inkluderet.Litteraturs{\o}gningen har tydeliggjort, at der for relevante og dominerende forureningsstoffer i grundvandet eksisterer et begr{\ae}nset antal feltbestemte 1. ordens nedbrydningsrater i litteraturen. P{\aa} trods af at nedbrydningsforholdene i nogle tilf{\ae}lde er meget velunders{\o}gte (fx unders{\o}ges der ofte for redoxforhold, specifikke nedbrydere og funktionelle gener for lokaliteter med chlorerede ethener) estimeres der sj{\ae}ldent nedbrydningsrater baseret p{\aa} feltdata.Der er ogs{\aa} en betydelig spredning p{\aa} nedbrydningsraterne i de forskellige feltstudier. For at tilgodese denne, er der lagt v{\ae}gt p{\aa} at udv{\ae}lge realistiske rater. Udgangspunktet for opdateringen af nedbrydningsraterne er, at de skal v{\ae}re realistisk konservative. Med realistisk menes der, at der tages h{\o}jde for, at de skal repr{\ae}sentere forhold i grundvandet. Der er alts{\aa} i s{\o}gningen str{\ae}bt efter at opn{\aa} v{\ae}rdier, der bedst muligt kan repr{\ae}sentere den nedbrydning,der foreg{\aa}r in situ. Med realistisk konservativ menes der, at v{\ae}rdien skal v{\ae}re konservativ men ikke repr{\ae}sentere de laveste rater, hvis litteraturen indikerer, at st{\o}rre rater er mere typiske.Det er vigtigt at pointere, at nedbrydningsrater ikke er almengyldige v{\ae}rdier, men estimerede v{\ae}rdier der afh{\ae}nger af en r{\ae}kke faktorer. Inddragelse af nedbrydning i risikovurdering kr{\ae}ver derfor et fremtidigt fokus p{\aa} bestemmelse af nedbrydningsrater for forureningsstoffer i grundvandet, og der er is{\ae}r behov for realistiske feltbestemte nedbrydningsrater for udbredte forureningsstoffer i forskellige geologier. I takt med at datagrundlaget for 1.ordens nedbrydningsraterfor{\o}ges, vil anvendelsen af raterne blive mere brugbare, men indtil videre kan de sammenstillede nedbrydningsrater i dette litteraturstudie anvendes som udgangspunkt.",
editor = "Ottosen, {Cecilie Bang} and Bjerg, {Poul L{\o}gstrup} and Broholm, {Mette Martina} and S{\o}ndergaard, {Gitte Lemming}",
year = "2018",
language = "Dansk",
isbn = "978-87-93710-15-3",
series = "Miljoeprojekter",
publisher = "Milj{\o}styrelsen",
number = "2013",

}

TY - RPRT

T1 - Nedbrydningsrater til brug i GrundRisk Risikovurdering - Litteraturstudie

A2 - Ottosen, Cecilie Bang

A2 - Bjerg, Poul Løgstrup

A2 - Broholm, Mette Martina

A2 - Søndergaard, Gitte Lemming

PY - 2018

Y1 - 2018

N2 - Dette litteraturstudie har til formål at opdatere de eksisterende 1. ordens nedbrydningsrater, der kan anvendes til risikovurdering af forureningsstoffers påvirkning af grundvandet. Denne opdatering munder ud i en liste med anbefalede 1. ordens nedbrydningsrater for naturlig nedbrydning af relevante forureningsstoffer. Der har i søgningen været fokus på bionedbrydning. Der er, hvor det har været muligt, angivet et interval for realistiske nedbrydningsrater for enkeltstofferne.Der er således opgivet minimum- og maksimumværdier, der kan anvendes i risikovurderingen. Disse 1. ordens nedbrydningsrater kan anvendes i GrundRisk Risikovurdering til at evaluere indflydelsen af den naturlige nedbrydning på forureningskoncentrationerne i et administrativt kontrolpunkt 100 m nedstrøms kilden.Der er udført en litteratursøgning for fem udvalgte og højt prioriterede stoffer/stofgrupper: pesticider, chlorerede alifater, BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen), kulbrinter og MTBE (methyl-tert-butylether) samt dets nedbrydningsprodukter. Yderligere er en søgning i kendte rapporter med sammenstillede nedbrydningsrater udført for stoffer/stofgrupper af lavere prioritet: PAH’er (polyaromatiske hydrocarboner) og phenoler. Nedbrydningsrater for stoffer, der ikke er udført en opdatering for, er overført direkte fra den eksisterende stofdatabase i JAGG 2.1. Der har primært været fokus på den mættede zone, men for nogle af stofferne (BTEX og C6-C12 alifater) er nedbrydningsrater for den umættede zone også inkluderet.Litteratursøgningen har tydeliggjort, at der for relevante og dominerende forureningsstoffer i grundvandet eksisterer et begrænset antal feltbestemte 1. ordens nedbrydningsrater i litteraturen. På trods af at nedbrydningsforholdene i nogle tilfælde er meget velundersøgte (fx undersøges der ofte for redoxforhold, specifikke nedbrydere og funktionelle gener for lokaliteter med chlorerede ethener) estimeres der sjældent nedbrydningsrater baseret på feltdata.Der er også en betydelig spredning på nedbrydningsraterne i de forskellige feltstudier. For at tilgodese denne, er der lagt vægt på at udvælge realistiske rater. Udgangspunktet for opdateringen af nedbrydningsraterne er, at de skal være realistisk konservative. Med realistisk menes der, at der tages højde for, at de skal repræsentere forhold i grundvandet. Der er altså i søgningen stræbt efter at opnå værdier, der bedst muligt kan repræsentere den nedbrydning,der foregår in situ. Med realistisk konservativ menes der, at værdien skal være konservativ men ikke repræsentere de laveste rater, hvis litteraturen indikerer, at større rater er mere typiske.Det er vigtigt at pointere, at nedbrydningsrater ikke er almengyldige værdier, men estimerede værdier der afhænger af en række faktorer. Inddragelse af nedbrydning i risikovurdering kræver derfor et fremtidigt fokus på bestemmelse af nedbrydningsrater for forureningsstoffer i grundvandet, og der er især behov for realistiske feltbestemte nedbrydningsrater for udbredte forureningsstoffer i forskellige geologier. I takt med at datagrundlaget for 1.ordens nedbrydningsraterforøges, vil anvendelsen af raterne blive mere brugbare, men indtil videre kan de sammenstillede nedbrydningsrater i dette litteraturstudie anvendes som udgangspunkt.

AB - Dette litteraturstudie har til formål at opdatere de eksisterende 1. ordens nedbrydningsrater, der kan anvendes til risikovurdering af forureningsstoffers påvirkning af grundvandet. Denne opdatering munder ud i en liste med anbefalede 1. ordens nedbrydningsrater for naturlig nedbrydning af relevante forureningsstoffer. Der har i søgningen været fokus på bionedbrydning. Der er, hvor det har været muligt, angivet et interval for realistiske nedbrydningsrater for enkeltstofferne.Der er således opgivet minimum- og maksimumværdier, der kan anvendes i risikovurderingen. Disse 1. ordens nedbrydningsrater kan anvendes i GrundRisk Risikovurdering til at evaluere indflydelsen af den naturlige nedbrydning på forureningskoncentrationerne i et administrativt kontrolpunkt 100 m nedstrøms kilden.Der er udført en litteratursøgning for fem udvalgte og højt prioriterede stoffer/stofgrupper: pesticider, chlorerede alifater, BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen), kulbrinter og MTBE (methyl-tert-butylether) samt dets nedbrydningsprodukter. Yderligere er en søgning i kendte rapporter med sammenstillede nedbrydningsrater udført for stoffer/stofgrupper af lavere prioritet: PAH’er (polyaromatiske hydrocarboner) og phenoler. Nedbrydningsrater for stoffer, der ikke er udført en opdatering for, er overført direkte fra den eksisterende stofdatabase i JAGG 2.1. Der har primært været fokus på den mættede zone, men for nogle af stofferne (BTEX og C6-C12 alifater) er nedbrydningsrater for den umættede zone også inkluderet.Litteratursøgningen har tydeliggjort, at der for relevante og dominerende forureningsstoffer i grundvandet eksisterer et begrænset antal feltbestemte 1. ordens nedbrydningsrater i litteraturen. På trods af at nedbrydningsforholdene i nogle tilfælde er meget velundersøgte (fx undersøges der ofte for redoxforhold, specifikke nedbrydere og funktionelle gener for lokaliteter med chlorerede ethener) estimeres der sjældent nedbrydningsrater baseret på feltdata.Der er også en betydelig spredning på nedbrydningsraterne i de forskellige feltstudier. For at tilgodese denne, er der lagt vægt på at udvælge realistiske rater. Udgangspunktet for opdateringen af nedbrydningsraterne er, at de skal være realistisk konservative. Med realistisk menes der, at der tages højde for, at de skal repræsentere forhold i grundvandet. Der er altså i søgningen stræbt efter at opnå værdier, der bedst muligt kan repræsentere den nedbrydning,der foregår in situ. Med realistisk konservativ menes der, at værdien skal være konservativ men ikke repræsentere de laveste rater, hvis litteraturen indikerer, at større rater er mere typiske.Det er vigtigt at pointere, at nedbrydningsrater ikke er almengyldige værdier, men estimerede værdier der afhænger af en række faktorer. Inddragelse af nedbrydning i risikovurdering kræver derfor et fremtidigt fokus på bestemmelse af nedbrydningsrater for forureningsstoffer i grundvandet, og der er især behov for realistiske feltbestemte nedbrydningsrater for udbredte forureningsstoffer i forskellige geologier. I takt med at datagrundlaget for 1.ordens nedbrydningsraterforøges, vil anvendelsen af raterne blive mere brugbare, men indtil videre kan de sammenstillede nedbrydningsrater i dette litteraturstudie anvendes som udgangspunkt.

M3 - Rapport

SN - 978-87-93710-15-3

T3 - Miljoeprojekter

BT - Nedbrydningsrater til brug i GrundRisk Risikovurdering - Litteraturstudie

PB - Miljøstyrelsen

CY - København Ø

ER -