Nationale trafikmodeller og deres organisering: En international sammenligning

Jeppe Rich*, Otto Anker Nielsen, Marc Gaudry

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  22 Downloads (Pure)

  Abstract

  Igennem de senere år har mange lande og regioner udviklet nationale og regionale modeller for at understøtte transportpolitiske beslutninger. Organiseringen af modellerne rummer en række udfordringer, som knytter sig til det faglige niveau i udviklingsfasen, videreførelse af faglige kompetencer, etablering af standardiserede beregningsmiljøer, udveksling og opdatering af data, åbenhed og dokumentation samt bevarelse af armslængdeprincippet mellem modeludviklere og aftagere af prognoser. Artiklen giver et overblik over, hvordan arbejdet med den Danske Landstrafikmodel er organiseret, og hvordan arbejdet med lignende modeller i udlandet er organiseret.
  Original languageDanish
  JournalTrafik & Veje
  Volume2018
  Issue number11
  Pages (from-to)58-61
  Number of pages4
  ISSN1903-7384
  Publication statusPublished - 2018

  Cite this