Nanoteknologiske Horisonter

Anne Hansen (Editor)

Research output: Book/ReportBookEducation

Abstract

Nanoteknologi er en relativt ny tværfaglig forskningsdisciplin, der forventes at få stor økonomisk og teknologisk betydning for vores samfund. ‘Nanoteknologiske Horisonter’ er en bog om nanoteknologi skrevet til elever og lærere ved gymnasieuddannelserne samt andre interesserede. Bogen gennemgår nanoteknologiens baggrund og udvikling samt konkrete eksempler på forskning i og anvendelse af nanoteknologi inden for blandt andet kræft behandling, sensorer, katalyse og optiske computere. Desuden indeholder bogen et kapitel om sundheds- og miljørisici ved materialer i nanostørrelse. Alle kapitler kan læses uafh ængigt af hinanden og udvælges enkeltvis i forbindelse med pensum eller valgfrit stof. ‘Nanoteknologiske Horisonter’ er skrevet af NanoDTU’s egne forskere i samarbejde med videnskabsjournalister. Bogen udsendes gratis som klassesæt til landets gymnasieuddannelser og kan desuden downloades på NanoDTU’s hjemmeside www.nano.dtu.dk. Til hvert kapitel er der supplerende undervisningsmateriale, herunder øvelser, regneopgaver og uddybende læsestof, der også kan hentes på www.nano.dtu.dk.
Original languageDanish
Place of PublicationVarde
PublisherPE offset A/S
Edition1
Number of pages224
Publication statusPublished - 2008

Cite this