Nanoscale Polymeric Amphiphiles by Combination of Controlled Polymerizations and "Click" Reactions: Implications for Drug Delivery

Irakli Javakhishvili

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

161 Downloads (Pure)

Abstract

Denne ph.d.-afhandling er baseret på tre forskellige temaer, der er sammenflettet af den uvurdelige alsidighed og de værdifulde egenskaber af -heterobifunktionel poly(-caprolacton). Et bibliotek af -heterobifunktionelle poly(-caprolacton)er med alkyn, alken, bromoalkyl og -bromoiosbutyryl grupper i -terminalen, og thiol, alken, og methacryl grupper i -terminalen er tilvejebragt. Disse multifaceterede byggeblokke er fremstillet ved ringåbnings polymerisation initieret af en -funktionel alkohol og katalyseret af tin(II) ethylhexanoate. Polymerisationerne er velkontrollerede og resulterer i polyestere med snævre molekylvægts fordelinger og forud bestemt kemisk funktionalitet, der muliggør en række forskellige efterfølgende syntesetrin. Kontrolleret atom transfer radikal polymerisation (ATRP) er derefter anvendt til fremstilling af nye blok copolymere, der udnyttes til stabilisering af guld nanopartikler med slimhinde vedhæftende egenskaber med mulige drug delivery perspektiver. Ligeledes er en række sammenkoblinger med mindre molekyler med biologisk aktivitet gennemført ved udstrakt brug af nye effektive ”klik”-koblingsreaktioner. De anvendte kontrollerede polymerisationsteknikker i effektivt samspil med ”klik”-reaktioner udgør et pålideligt og særdeles anvendeligt arsenal af syntetiske strategier der muliggør konstruktion af diverse multivalente amfifile materialer med kerne-skal struktur og potentialet til medicin levering ved cancer behandling
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark
Number of pages104
ISBN (Print)978-87-92481-34-4
Publication statusPublished - 2010

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Nanoscale Polymeric Amphiphiles by Combination of Controlled Polymerizations and "Click" Reactions: Implications for Drug Delivery'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this