Najnowsze osiagniecia w zakresie symulacji i optymalizacji procesu zgrzewania rezystancyjnego

Chris Valentin Nielsen, Rune Bennedbæk, Wenqi Zhang

Research output: Contribution to conferencePaperResearchpeer-review

857 Downloads (Pure)

Abstract

Niniejszy artykuł przedstawia najnowsze osiągnięcia w zakresie numerycznej symulacji oraz optymalizacji zgrzewania rezystancyjnego, jak również w zakresie symulacji trójwymiarowej. Symulacja zgrzewania rezystancyjnego pozwala przewidzieć wielkość jądra zgrzeiny dla różnej kombinacji materiałów zgrzewanych oraz umożliwia optymalizację i wyznaczanie parametrów procesu zgrzewania. Jakość zgrzeiny można modelować pod kątem przemian mikrostrukturalnych oraz rozkładu twardości i wytrzymałości w określonych warunkach obciążenia. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie symulacji trójwymiarowej skomplikowanych złączy pozwalają na modelowanie badań oraz określonych zjawisk np. bocznikowania. Innym procesem, który często wymaga symulacji 3D jest zgrzewanie garbowe. W niniejszym artykule przedstawiono symulację trójwymiarową nowego, lekkiego materiału warstwowego.
Original languagePolish
Publication date2015
Number of pages14
Publication statusPublished - 2015
Externally publishedYes
EventSzkolenie-Seminarium - Nowoczesne materiały i kierunki rozwoju technologii zgrzewania rezystancyjnego - Gliwice, Poland
Duration: 17 Jun 201517 Jun 2015

Seminar

SeminarSzkolenie-Seminarium - Nowoczesne materiały i kierunki rozwoju technologii zgrzewania rezystancyjnego
Country/TerritoryPoland
CityGliwice
Period17/06/201517/06/2015

Cite this