Næringsstofreduktioner: en forudsætning for marin naturgenopretning

Karen Timmermann, Anders Erichsen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearchpeer-review

Abstract

Det danske havmiljø har ikke opnået god tilstand. Vandet er uklart, ålegræsset er presset og der er udbredt iltsvind. I den tredje og indtil videre sidste vandområdeplan er målet, at de danske udledninger skal reduceres til 38.000 tons N/år fra de nuværende ca 56.000 tons N/år. Men vil det sikre god økologisk tilstand og hvordan går det med sænke næringsstofudledningerne? I foredraget vises resultater for hvordan de danske reduktionskrav afhænger af hvad de andre lande gør, betydningen af fosfor, mulighederne for at sæsonoptimere næringsstofreguleringen og anvende marine virkemidler til at forbedre miljøtilstanden. Vi belyser de forventede miljøgevinster, når de danske næringsstoftilførsler er blevet reduceret og ser på hvor langt Danmark er nået ift at implementere virkemidler til reduktion af næringsstoffer.
Original languageDanish
Title of host publication22. Danske Havforskermøde Abstract book
PublisherTechnical University of Denmark
Publication date2024
Pages47-47
Publication statusPublished - 2024
Event22. Danske Havforskermøde - DTU Aqua, Lyngby, Denmark
Duration: 23 Jan 202425 Jan 2024
Conference number: 22

Conference

Conference22. Danske Havforskermøde
Number22
LocationDTU Aqua
Country/TerritoryDenmark
CityLyngby
Period23/01/202425/01/2024

Cite this