18 Downloads (Pure)

Abstract

I dette projekt er næringsstofindholdet i udvalgte mejeriprodukter på det danske marked kortlagt for at etablere næringsstofdata for nye typer af produkter samt revidere ældre data i Fødevaredatabanken. Resultaterne fra analyseprojektet kan indgå i udviklingen af matematiske prædiktionsmodeller til at estimere indhold af næringsstoffer i mejeriprodukter. Undersøgelsen omfatter i alt 148 prøver af mejeriprodukter fordelt på 35 varetyper. De udtagne prøver er både danskproducerede og importerede, samt konventionelle og økologiske produkter. Prøverne er udtaget i detailbutikker i perioden 2010-2012. Alle prøver er analyseret for makronæringsstoffer samt mineraler og sporelementer. A-vitamin og Evitamin er analyseret i prøver med fedtindhold ≥ 1.5 % og vandopløselige vitaminer i prøver med fedtindhold < 10 %.
Original languageEnglish
PublisherDTU Fødevareinstituttet
Number of pages72
ISBN (Electronic)978-87-93565-85-2
Publication statusPublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Næringsstofindhold i mejeriprodukter 2010-20'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this