Når danske fødevarer af høj kvalitet skal ud i verden Blockchain-værdikæder i fødevaresektoren: Afsluttende projektrapport

Casper Høgenhaven, Helle Nielsen-Elgaard, Jesper Nørgaard Viemose, Marianne Boelskifte, Henning Høgh Jensen*, Panagiota Katsikouli, Nicola Dragoni, Amelie Sine Wilde, Ben Cahill, Lasse Herskind

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportCommissioned

242 Downloads (Pure)

Abstract

Projektet ”Bottom-up blockchain-værdikæder i fødevaresektoren” blev startet maj 2019 med det formål at understøtte små og mellemstore fødevarevirksomheders anvendelse af blockchain-teknologi. Projektet ledes af DTU Food, og udføres i samarbejde med projektpartnerne DTU Compute, DTU Skylab, Innovation Centre Denmark - Silicon Valley, og WeScale med tilknyttede samarbejdspartnere Efiko og Hoegenhaven Consulting. Fødevaresektoren er meget vigtig for den samlede danske eksport. Derfor var udgangspunktet for projektet at undersøge på hvilken måde blockchain-teknologi kan understøtte danske styrkepositioner som troværdighed, sporbarhed, sikkerhed, og gennemsigtighed på en sådan måde, at mindre fødevarevirksomheder også i fremtiden forbliver konkurrencedygtige på eksportmarkederne.

Projektet har søgt at besvare tre spørgsmål:
1) hvordan kommer man i gang med blockchain?
2) hvilke nye samarbejdsformer er der brug for?
3) hvem kan samle og igangsætte nye partnerskaber?

Det har været målet med projektet både at adressere danske SMV´er i fødevarebranchen og samtidig medvirke til videnopbygning om blockchain hos videninstitutioner, myndigheder, store fødevarevirksomheder og brancheorganisationer. Blockchain handler om at sikre og dele data, og der er derfor brug for at afdække hele værdikæder og økosystemer, for at kunne bedømme vækstmuligheder og udfordringer. Projektgruppen er taknemlig for Industriens Fonds vilje til at udforske blockchain og ikke mindst, for muligheden for at bidrage til, at blockchain-teknologiens muligheder på fødevareområdet bliver afdækket. Vi har i forløbet undersøgt en lang række af imødekommende virksomheder, som igennem interviews, deltagelse i workshops eller på anden måde har været med til at belyse området. Uden deres store interesse og tilslutning ville projektet ikke have været muligt. Særligt har fødevarevirksomhederne, der har deltaget i projektet som case-eksempler, Wedo, Eskelyst, Centralrøgeriet og Twisted Leaf, gjort en stor indsats, som har været afgørende i forhold til at belyse muligheder og barrierer i handling og ikke blot i tanke. Projektets planer, forløb og centrale konklusioner er blevet drøftet i et såkaldt ”Sounding Board”, hvor repræsentanter for sektoren bredt set har rådgivet og valideret projektet. Innovationscenteret i Silicon Valley, særligt Morten Larsen, Henrik Søndergaard Nielsen, Sophia Grane Schroeder, og Anders Christjansen, har ledt os hen til nogle af de internationalt førende aktører indenfor blockchain og fødevarer, som har bidraget med afgørende input til at tegne et inspirerende billede af muligheder og erfaringer. Det har været en god og lærerig proces, der har medvirket til at kortlægge den øjeblikkelige status, styrke videngrundlaget og inspirere til at styrke fremtidens udviklingsmuligheder for danske SMV´er i fødevarebranchen.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherDTU Fødevareinstituttet
Number of pages22
Publication statusPublished - 2020

Cite this