Musicon Valley vækstmiljø

B. Rasmussen, A. Skjerning

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  73 Downloads (Pure)

  Abstract

  Rapporten indeholder et pilot-studie af danske virksomheder og aktører, som udvikler, producerer eller anvender live-event teknologi, primært lys og lyd. Undersøgelsen omfatter et overblik over centrale aktører samt en undersøgelse af, om der blandt dissekan identificeres potentialer for udvikling af en såkaldt kompetenceklynge, hvor innovation, videndeling og international konkurrenceevne er i centrum. Der er gennemført en kortlægning af relevante virksomheder og aktører indenfor live-event, somrepræsenterer fire forskellige led i værdikæden: a) forskning & uddannelse, b) produktudviklere & producenter, c) professionelle brugere samt d) slutbrugere. Derudover er der foretaget en kvalitativ undersøgelse, hvor udvalgte aktører fra den forudgåendekortlægning er interviewet, hvad angår handlinger og holdninger i forhold til live-event området som helhed. Rapporten konkluderer, at der aktuelt ikke umiddelbart kan identificeres en begyndende klyngedannelse blandt danske aktører med tilknytning tillive-event. Dette er bl.a. begrundet i tre meget forskellige overordnede brancheforståelser blandt aktørerne: - En bredt dækkende oplevelsesbranche med fokus på enhver event og/eller produkt, hvor værdiforøgelsen sker gennem en eller anden form foriscenesættelse. - En skarp adskillelse mellem lyssektoren og lydsektoren, som er begrundet i de teknologiske forskelle mellem lys- og lyd-teknologier. - En skarp adskillelse mellem producenter, professionelle brugere og slutbrugere, som er begrundet iøkonomiske interesser og kulturelle forskelle. Imidlertid viser undersøgelsen også, at aktørerne tilsammen repræsenterer en række styrker, som godt kan rumme interessante fremtidige udviklingspotentialer. Dette afhænger for en betydelig del af, om depågældende aktører har interesse, evner og vilje til at udfolde disse muligheder.
  Original languageDanish
  Place of PublicationRoskilde
  PublisherRisø National Laboratory
  Number of pages48
  ISBN (Print)87-550-3391-1
  Publication statusPublished - 2005
  SeriesDenmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R
  Number1489(DA)
  ISSN0106-2840

  Keywords

  • Risø-R-1489
  • Risø-R-1489(DA)

  Cite this