Multikriterieværktøj til sammenligning af bæredygtigheden af afværgeteknikker for en forurenet grund: Notat 2

Gitte Lemming Søndergaard, Philip John Binning, Poul Løgstrup Bjerg

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  341 Downloads (Pure)

  Abstract

  Der er udviklet en metode til bæredygtighedsvurdering af afværgealternativer for en forurenet lokalitet. Metoden har til formål at støtte beslutningsprocessen omkring valg af afværgemetoder og er opbygget som en multikriterievurderingsmetode, der inddrager følgende hovedkriterier: effekt af afværge (Effekt), omkostninger af afværge (Økonomi), tidshorisont for implementering af afværgeløsningen (Tid) samt afværgemetodens afledte effekter på miljø (Miljø) og samfund (Samfund). Alle hovedkriterier, undtagen Tid, er inddelt i en række underkriterier. Løsningsalternativernes præstation på de forskellige underkriterier er opgjort dels ved kvantitative vurderinger, eksempelvis er miljøeffekterne i høj grad baseret på en livscyklusvurdering (LCA) af afværgealternativerne, eller ved kvalitative vurderinger af påvirkningen på en skala fra 1‐5. Et ekspertpanel har bidraget med kvalitative vurderinger af udvalgte kriterier for en række almindelige afværgemetoder. Disse kan anvendes som udgangspunkt i vurderingen af disse kriterier. For hvert hovedkriterium beregner metoden en normaliseret score mellem 0 og 1, hvor 0 betegner den bedst mulige score og 1 typisk gives til det alternativ, der klarer sig dårligst for det pågældende kriterium. Den samlede score i bæredygtighedsvurderingen beregnes som en vægtet sum af de normaliserede scorer for de 5 hovedkriterier, hvor vægtene af de enkelte kriterier kan bestemmes et interessentpanel. Notatet gennemgår selve metoden, herunder de inluderede kriterier, metoder til at fastsætte kriterievægte og sammensætningen af et interessentpanel.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKgs. Lyngby
  PublisherDTU Miljø
  Number of pages26
  Publication statusPublished - 2014

  Cite this