Mulige effekter ved Bus Rapid Transit (BRT)

  Research output: Book/ReportReportResearch

  360 Downloads (Pure)

  Abstract

  Fingerplanen for Hovedstadsområdet fastlægger den overordnede ramme for områdets regionale udvikling og fysiske planlægning. Formålet med fingerplanen er at sikre, at den kommunale planlægning i Hovedstadsområdet sker på grundlag af vurderinger af udviklingen og i henhold til fingerbystrukturen. Et af principperne i fingerbystrukturen er stationsnærhedsprincippet, som har til formål at fremme brugen af kollektiv transport og reducere bilkørsel i håndfladen og byfingrene. Denne rapport sigter på at gøre en første vurdering af, om der er grundlag for at få ændret stationsnærhedsprincippet til at omfatte stoppesteder/stationer for en højklasset Bus Rapid Transit, dvs. BRT-betjening. BRT er et interessant alternativ til metro og letbaner, idet der kan opnås sammenlignelige ”level of service”-niveauer på basis af en mindre investering. Erfaringer har vist, at frekvens og rejsetid samt faciliteter som cykelparkering, overdækning mv. har betydning for en stations/et stoppesteds markedsandele i forhold til øvrige transportformer. Nærheden til en station/stoppested og designet af stationen/stoppestedet har betydning for de rejsendes transportmønstre og bilejerskab (Dyrberg & Christensen, 2015; Anderson, 2013; Halldórsdóttir, 2015).
  Original languageDanish
  Number of pages24
  Publication statusPublished - 2017

  Cite this