Morfologisk og molekylær karakterisering af en eimeriaart fra danske mink

Heidi Huus Petersen, Mariann Chriél, Mette Sif Hansen, Rongchang Yang, Una M. Ryan

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  80 Downloads (Pure)

  Abstract

  I perioden april til oktober 2016, blev fæces fra mink (Neovison vison) på 30 danske minkgårde undersøgt med henblik på at fastlægge forekomsten og arterne af Eimeria hos danske mink (Neovison vison). På basis af morfologisk undersøgelse af sporulerede oocyster, blev oocyster som lignede tidligere beskrevet art, kaldet E. vison identificeret. Den fundne art var dog en smule mindre end E. vison. Efterfølgende blev oocysterne forsøgt identificeret molekylært og sammenlignet med sekvenser i Genbank. Desværre var der ikke tilgængelige mink sekvenser i GenBank, og den nyligt fundne Eimeria art kaldes derfor for Eimeria vison-like. I alt fandtes 2,6% (108/4.141) af de underøgte fæcesprøver positive for E. vison-like oocyster ved mikroskopi, svarende til at 23,9% (78 mink) af minkene udskilte E. vison-like oocyster mindst én gang i undersøgelsesperioden.
  Original languageEnglish
  JournalFaglig Årsberetning
  Volume2017
  Pages (from-to)99-101
  ISSN2445-9437
  Publication statusPublished - 2017

  Keywords

  • Mink
  • Neovison vison
  • Eimeria 18S rRNA
  • Morfologi
  • Genetisk karakterisering
  • Fylogoni
  • Cytochrome c oxidase subunit I (COI) gen

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Morfologisk og molekylær karakterisering af en eimeriaart fra danske mink'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this