Monitering af sandfiltres driftstilstand

Laure Lopato, Morten Riemer, Erik Arvin, Philip John Binning

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

136 Downloads (Pure)

Abstract

Sandfiltrene i danske vandværker har en essentiel rolle i produktionen af godt drikkevand. Specielt fjernelsen af jern og ammonium kan på nogle anlæg volde problemer midlertidigt eller mere permanent. Filtrenes driftstilstand undersøges løbende på basis af deres evne til at overholde grænseværdierne for en række stoffer og desuden vurderes det mere eller mindre systematisk, om der er uregelmæssigheder under tilbageskyl-processen. Derudover lever filtrene mest ”deres eget liv”. I dette foredrag præsenteres en hel række (diagnostiske) redskaber til at opnå en meget mere detaljeret vurdering af filtrenes driftstilstand. Ved gentagen brug af redskaberne kan det vurderes, om filtrene (”patienten”) befinder sig i en stabil god tilstand eller om filtrene er på vej mod en tilstand, hvor grænseværdierne ikke mere kan overholdes. De præsenterede redskaber er særdeles velegnede til at bruge i forbindelse med Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) i vandrensningsprocessen, hvor der hidtil har manglet ordentlige midler til gennemførelse af DDS. Der vil ved foredraget blive præsenteret praktiske resultater af driftsovervågningen på tre vandværker.
Original languageDanish
Publication date2011
Publication statusPublished - 2011
EventDansk Vand Konference 2011 - Aarhus, Denmark
Duration: 1 Nov 20112 Nov 2011

Conference

ConferenceDansk Vand Konference 2011
Country/TerritoryDenmark
CityAarhus
Period01/11/201102/11/2011

Cite this