Modstandssvejsning - Numerisk Modellering

Niels Bay, Mogens H. Rasmussen, Knud Aage Thorsen, Wenqi Zhang

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Modstandssvejsning omfatter ud over den velkendte punktsvejseproces også pressvejsning, hvor der i tilknytning til svejseprocessen kan ske kraftig plastisk deformation af materialerne i svejsezonerne. Dette gør det muligt at fremstille komplicerede geometrier og at anvende materialekombinationer, som det ofte ikke vil være muligt at svejse ved traditionelle punktsvejseprocesser. Udviklingen af sådanne samleprocesser er ikke ligetil, da gode resultater forudsætter kendskab til og styring af mange parametre, og hidtil har den i det store og hele været baseret på omfattende eksperimentelle arbejder. Udviklingen af et modelleringssystem har imidlertid skabt mulighed for med høj detaljeringsgrad at forudsige resultatet af en svejseproces. Artiklen giver en kort beskrivelse af programmet og giver eksempler på industrielle anvendelser. Til slut beskrives et konkret eksempel, hvor årsagerne til fejl i en kompliceret samling af to forskellige materialer kunne klarlægges ved at kombinere numerisk modellering med metallurgiske undersøgelser - fejlene skyldtes elektrodeslid. Det skal påpeges, at løsningen af denne ganske komplicerede konkrete opgave forudsatte et samarbejde mellem forskellige faglige discipliner (svejseteknologi, industriel produktionsteknologi, metallurgi, metallografi og modellering), som det også fremgår af sammensætningen af denne artikels forfatterpanel.
  Original languageDanish
  JournalSvejsning /2
  Volume32
  Pages (from-to)12-16
  Publication statusPublished - 2005

  Cite this