Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

82 Downloads (Pure)

Abstract

Klimaforandringer har stor betydning for vores vandhåndtering allerede i dag da planlægningshorisonten ofte er lang. Ved en del analyser og dimensionering kan man anvende dimensioneringsregn. Til de situationer kan man anvende de klimafaktorer som Spildevandskomiteen har anbefalet til at dimensionere til fremtidens regnvejr. Men væsentlige dele af vore urbane afløbssystemer dimensioneres bedst ved hjælp af modeller der bruger tidsserier med regn som input. I Danmark er forventningerne at forskellige niveauer af ekstremregn vil ændres forskelligt, ligesom både sæson- og årsnedbør vil blive ændret væsentligt. Vi mangler metoder til at lave gode kunstige regnserier, der repræsenterer fremtidens regnvejr.
Vi præsenterer en metode til at modificere eksisterende tidserier så de reflekterer vores forventninger til fremtidens nedbør, både med hensyn til de forskellige forventninger til ekstremer og de forventede modsatrettede sæsonforventninger. Metoden er baseret på en teknik til at bestemme en repræsentativ gentagelsesperiode for hver hændelse i en tidsserie på tværs af varigheder fra 5 minutter til 12 timer. Denne gentagelsesperiode bruges så i kombination med Spildevandskomiteens regionale ekstremværdimodel og klimafaktorer til at bestemme en hændelsesspecifik klimafaktor. Den eksisterende tidsserie kan så modificeres ved hjælp af disse klimafaktorer og vil komme til at repræsenterer et ændret klima.
Vi har testet metoden på ti af de længste regnserier fra Spildevandskomiteens regnmålernetværk. Som klimafaktorer er brugt Spildevandskomiteens forventninger til ændringer i ekstremregn og DMIs seneste forventninger til fremtidige sæsonvariation. Sensitiviteten af metoden i forhold til størrelsen på klimafaktorerne og i forhold til modsatrettede tendenser (f.eks. større ekstremer kombineret med tørrere somre) er endvidere blevet testet. Metoden er meget robust overfor forskellige bud på sæsonvariation mens resultaterne bliver dårligere i takt med at forventningerne til ændringer i ekstremer forøges. Resultatet er lovende og metoden er velegnet til at beskrive alle de ændringer i nedbørens egenskaber som er nødvendige for at kunne analysere og dimensionere fremtidens afløbssystemer.
Original languageDanish
Publication date2016
Number of pages1
Publication statusPublished - 2016
EventDansk Vand Konference 2016 - Hotel Radisson Blu i Aarhus, Aarhus, Denmark
Duration: 8 Nov 20169 Nov 2016

Conference

ConferenceDansk Vand Konference 2016
LocationHotel Radisson Blu i Aarhus
CountryDenmark
CityAarhus
Period08/11/201609/11/2016

Cite this