Modellering af trængsel

Otto Anker Nielsen, Alex Landex

  Research output: Book/ReportReportResearch

  Abstract

  Ved en ikke model-baseret opgørelse af trængsel antages det, at trafikanterne ikke ændrer adfærd p.g.a. trængsel. Således måles post priori merforbruget af tid som følge af trængsel for de bilister, der kører på vejstrækninger med trængsel. Derimod opgøres ikke ændringer i rutevalg, destinationsvalg, tidspunkt for turen, transportmiddelvalg, samt helt aflyste ture. Disse ændringer skyldes trængsel, og er derfor en adfærd, som ikke ville have været valgt, hvis der ikke var trængsel på vejnettet. Der er således tale om en række afledte effekter af trængsel, som ikke direkte kan måles i trafiknettet, men alene opgøres v.h.a. modelberegninger. I rapporten udvikles en metode, der på baggrund af output fra traditionelle trafikmodeller, kan opgøre og beregne indirekte trafikale konsekvenser af trængsel, som normalt vil overses, hvis opgørelsen alene sker på baggrund af målinger af trafikmængder og hastigheder på strækningsniveau. Rapporten illustrerer beregningerne på et lille eksempel, et eksempel på rutevalg, samt endelig på en fuld beregning for Hovedstadsområdet. Sidstnævnte er baseret på output fra Ørestadsmodellen (OTM). I disse beregninger viste det sig, at underestimeringen ved at ignorere de afledte effekter kun var ca. 10 %. Dette dækkede dog over oversete negative effekter på 20 % og oversete positive effekter på 30 % (23 % -20 % = 10 %). Fejlen kan således let være større ved at ignorere de afledte trafikale effekter af trængsel. Rapporten anbefaler således at man ved fremtidige projektvurderinger inkluderer de afledte effekter af trængsel i beregningerne.
  Original languageDanish
  Place of PublicationTechnical University of Denmark
  PublisherTechnical University of Denmark, Centre for Traffic and Transport
  Edition1
  Number of pages55
  ISBN (Print)87-91137-13-6
  Publication statusPublished - 2004
  SeriesRapport / Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet
  Number2004-3

  Cite this