Modellering af cykeltrafik

Anders Fjendbo Jensen*, Andrés Fernández Palao, Otto Anker Nielsen, Thomas Kjær Rasmussen

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  115 Downloads (Pure)

  Abstract

  Mange byer investerer i at forbedre transportnettet, så det bedre tilgodeser cyklister. Cykeltransport indgår imidlertid fortsat meget forsimplet i de fleste transportmodeller. Så der er ikke samme grundige grundlag for at vurdere cykelprojekter, som der er for vej og kollektiv trafik. På DTU arbejder vi derfor på at forbedre rutevalgsmodeller for cyklister, så de bl.a. kan tage højde for stigninger, omgivelser og stitype samt cyklisters individuelle præferencer.
  Original languageEnglish
  JournalTrafik & Veje
  Volume11
  Pages (from-to)8-12
  ISSN1903-7384
  Publication statusPublished - 2018

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Modellering af cykeltrafik'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this