Mobilitetsbehov: - kulturelle læreprocesser og bæredygtighed

Jeppe Læssøe

  Research output: Book/ReportBookpeer-review

  Abstract

  Denne analyse af mobilitetsbehovet indeholder en kritik af den hidtidige miljø- og transportpolitiske tænkning for dels at bygge på en snæver og overfladisk analyse af dynamikkerne bag transportvæksten, dels for at tænke politik som 'kraftgreb' i form af enkeltstående virkemidler, der skal dæmme op for denne vækst. For at åbne nye muligheder argumenteres der for at anskue behov som historisk formede og livsstilsud-viklingen som dynamisk relateret til både den generelle moderniseringsproces i samfundet, som til de forandringer i individets psykologi, som den medfører. På det grundlag belyses relationen mellem den moderne livsstilsudvikling og mobilitetsbehovet, for herigennem at afdække de dynamikker, som aktuelt henholdsvis øger, fastholder og hæmmer mobilitetsbehovet. At tage højde for disse dynamikker i en politik for en bæredygtig transportudvikling kræver anderledes forestillinger om socio-kulturelle forandringsprocesser, og om hvordan man kan befordre dem, end den gængse virkemiddel-tænkning tilbyder. Med inspiration fra pædagogik og psykologi forslås politisk strategi begrebet som organisering af kulturelle læreprocesser, hvor håndteringen af fremmende og hæmmende dynamikker bevidst indgår, og hvor virkemidlerne forsøges koblet i konstellatoriske samspil. Emneord: Bæredygtig transportudvikling, mobilitetsbehov, livsstilsudvikling, kulturelle læreprocesser, miljø- og energipolitisk strategi.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherTransportrådet
  Number of pages74
  Publication statusPublished - 1999

  Cite this