Mink kan også have influenza

Charlotte Kristiane Hjulsager*, Jesper Schak Krog, Gitte Larsen, Mariann Chriél, Lars Erik Larsen

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  88 Downloads (Pure)

  Abstract

  De senere år er der i flere tilfælde fundet influenzavirus i mink med kompliceret og dødelig lungebetændelse. I Danmark rekvireres undersøgelse for influenzavirus imidlertid kun sjældent i forbindelse med diagnostiske indsendelser fra syge mink. Derfor undersøges der i reglen kun for influenzavirus, hvis der opstår mistanke om influenza ved obduktionen, eller hvis der er alvorlige langvarige udbrud. For at kunne iværksætte foranstaltninger, der begrænser forekomsten af influenza hos mink, er det nødvendigt at kende udbredelsen af influenzavirus blandt farmede mink i Danmark. Formålet med denne undersøgelse var at gennemføre en systematisk overvågning af forekomsten af influenzavirus i lungerne fra mink indsendt til diagnostisk undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet uanset årsag. Der blev indsamlet materiale i 2016 i perioden fra sommer til pelsning og desuden indgik mink anvendt til et minkobduktionskursus, samt vilde mink. Der blev påvist influenza A virus i mink fra otte farme. Genetiske analyser indikerede, at disse virus stammede fra både danske svin og mennesker. For at forebygge udbrud af influenza i farmede mink anbefales det, at undgå kontakt mellem mink og influenzasyge personer, samt sikre at minkfoder indeholdende biprodukter fra slagtesvin er varmebehandlet eller inaktiveret på anden vis.
  Original languageEnglish
  JournalFaglig Årsberetning
  Volume2017
  Pages (from-to)102-105
  ISSN2445-9437
  Publication statusPublished - 2017

  Keywords

  • Influenza A virus
  • Mink
  • Zoonose

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Mink kan også have influenza'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this