Miljørigtig udvikling i produktfamilier - en håndbog

Torben Anker Lenau, Niels Frees, Stig Irving Olsen, Ole Willum, Christine Molin, Henrik Wenzel

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  Abstract

  UMIP-metoden (Udvikling af Miljøvenlige Industrielle Pro-dukter) til miljøvurdering af produkter blev udviklet i perioden 1991-1996. En erfaring fra UMIP-projektet er, at produktudviklere og beslutningstagere har behov for enkle og ikke mindst operationelle konklusioner på miljøvurderinger af produkter. Formålet med håndbogen er at gøre det lettere at udvikle miljørigtige produkter. Bogen beskriver i alt fem produktfamilier, men giver også generel information om livcyklusvurdering, hvad det er, og hvordan det bruges. En produktfamilie er en gruppe af produkter med mange fællestræk, bl.a.de miljømæssige konsekvenser. Resultaterne fra en miljøvurdering for et medlem af en produktfamilie kan til en vis grad overføres til andre medlemmer af produktfamilien. Her i bogen findes retningslinier, der kan benyttes ved udvikling af nye produkter, uden at virksomheden først skal i gang med miljøvurderingsarbejdet. En stor del af det arbejde er allerede udført. Håndbogen beskriver resultater fra projektet ”Miljørigtig udvikling inden for produktfamilier”, der er gennemført i perio-den 1998-2001 med støtte fra Miljøstyrelsen, Rådet vedrørende genanvendelse og mindre forurenende teknologi. Miljøvurderingerne er gennemført på de fem produktfamilier: 1. Belysning 2. Ekspansionsventiler 3. Mobiltelefoner 4. Støvsugere 5. Ventilation En generel konklusion er, at der findes teknisk mulige miljø-forbedringsmuligheder, som også rent økonomisk vil være ren-table med en relativt kort tilbagebetalingstid. Det har vist sig at være el-forbruget i brugsfasen, som er af afgørende betydning for miljøbelastningen i flere af produktfamilierne. Kun mobiltelefoner og ekspansionsventiler har miljøbelastninger i materiale- og produktionsfasen som har betydning i forhold til elforbruget i brugsfasen. Ekspansionsventilen har til gengæld væsentlig indflydelse på energiforbruget i det system ventilen er en del af. En optimeret funktion her kan spare mange gange miljøbelastningen fra materiale- og produktionsfasen. Det har også vist sig, at brugsmønstret for batteriopladeren til mobiltelefonen har væsentlig betydning for det samlede energiforbrug i brugsfasen – større end forbruget ved samtaler. Det gennemgående tema er, at væsentlige miljømæssige besparelser fås ved tiltag, som retter sig imod at spare på energien i brugsfasen. Derfor skal produktudviklere og andre være særligt opmærksomme på muligheder for el-besparelser i produk-tets brugsfase. De konkrete og undersøgte forbedringsforslag er selvfølgelig forskellige mellem produktfamilierne og fremgår af de enkelte kapitler i håndbogen.
  Original languageDanish
  PublisherMiljøstyrelsen
  Number of pages168
  Publication statusPublished - 2002
  SeriesMiljønyt
  Number67

  Keywords

  • design for environment
  • Product family
  • Environmental assessment
  • Life Cycle Assessment
  • Product development

  Cite this