Miljømæssig optimering af termiske oprensnings-metoder: Miljøprojekt 1501

A. J. Falkenberg, K. Weber, Gitte Lemming

  Research output: Book/ReportReportCommissioned

  97 Downloads (Pure)

  Abstract

  Problematisk jordforurening med flygtige komponenter såsom chlorerede opløsningsmidler kan oprenses effektivt ved anvendelse af in situ termiske metoder, som dog er kendetegnet ved et stort forbrug af materialer og energi. Miljøstyrelsen har i samarbejde med Region Hovedstaden og en række eksperter på området sat sig for at undersøge mulighederne for miljømæssig optimering indenfor fire termiske oprensningsmetoder, nemlig termisk ledningsevneopvarmning (ISTD), dampoprensning (SER/SEE), elektrisk modstandsopvarmning (ERH/ET-DSPTM) og radiofrekvensopvarmning (RFH). Med udgangspunkt i henholdsvis en lille (180 m²) og en stor (1.300 m²) lokalitet forurenet med chlorerede opløsningsmidler, blev der foretaget en systematisk kortlægning af energi- og materialeforbruget for hver af de fire relativt energitunge oprensningsmetoder.

  I projektet fandt man bl.a. frem til, at detaljerede og målrettede undersøgelser og risikovurderinger reducerer miljøpåvirkningerne væsentligt ved at optimere afgrænsningen af det område, der skal oprenses. Desuden viste livscyklusvurderinger, at det er primært er energiforbruget (on-site), der medfører de største miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Dernæst er det materialeforbruget. I rapporten er der angivet forslag til optimering af delprocesser ved termisk oprensning. Det samlede reduktionspotentiale for miljøpåvirkninger er anslået til 10-21 % og for ressourceforbrug til 8-20 %, baseret på en stor lokalitet (1.300 m²; 11.500 m³).
  Original languageEnglish
  Place of PublicationKøbenhavn K
  PublisherMiljøministeriet. Miljøstyrelsen
  Number of pages174
  ISBN (Electronic)978 - 87 - 93026 - 42 - 1
  Publication statusPublished - 2013

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Miljømæssig optimering af termiske oprensnings-metoder: Miljøprojekt 1501'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this