Miljøfremmedestoffer i regnafstrømning: Udvikling fra traditionelle målinger til anvendelse af modeller

Anitha Kumari Sharma, Luca Vezzaro, H. Birch, Eva Eriksson, Hans-Christian Holten Lützhøft, H. H. Høg, Peter Steen Mikkelsen

  Research output: Contribution to conferencePosterResearchpeer-review

  80 Downloads (Pure)

  Abstract

  Danmark står overfor en række udfordringer relateret til regnvandsafstrømningen fra befæstede arealer. Især manglende viden om miljøfremmede stoffer, effekten af forskellige rensetiltag samt den forholdsvis dyre monitering af vandkvalitet udgør praktiske barrierer. Udfordringerne vil blive endnu større i fremtiden som følge af klimaforandringer; fortætning af byer med flere befæstede arealer og den stigende interesse for lokal håndtering af regnvand, samt behovet for at kunne forudsige vandkvantitet og -kvalitet vil stige. Den traditionelle metode har hidtil været at udføre målekampagner for at indsamle information vedrørende vandkvantitet og kvalitet. Disse målekampagner er forholdsvis dyre at udføre og giver kun et øjebliks billede i et lille vindue. I 6 år har DTUMiljø i samarbejde med Albertslund kommune udført en række målekampagne for at karakterisere regnvandsafstrømningen i et opland kaldet ”Hersted Industri Park” som udleder vand til Harrestrup å gennem et regnvandsbassin ”Bassin K”. Der er også fokuseret på kildesporing og at udvikle et modelværktøj, som kan simulere hvordan koncentrationen af miljøfremmede stoffer varierer under regnafstrømningen og påvirkes ved passage igennem et regnvandsbassin. Denne model kan bruges til at sammenligne forskellige scenarier for regnvandshåndtering og dermed hjælpe til at tage de rigtige beslutninger. Passiv prøvetagning og traditionel prøvetagning er blevet sammenlignet for at kunne vurdere deres egnethed, og usikkerheden i forbindelse med modelberegninger er vurderet. Foredraget vil give indblik i resultaterne fra de forskellige målekampagner og prøvetagningsmetoder. Derudover vil der blive vist hvordan modelværktøjet kan anvendes til at vurdere forskellige realistiske scenarier. Projekterne 2BG og DiPol har medfinansieret en del af arbejdet og følgende institutioner deltager i projektet: DTU Miljø, Albertslund Kommune, Orbicon, Københavns Energi.
  Original languageDanish
  Publication date2011
  Number of pages1
  Publication statusPublished - 2011
  EventDansk Vand Konference 2011 - Aarhus, Denmark
  Duration: 1 Nov 20112 Nov 2011

  Conference

  ConferenceDansk Vand Konference 2011
  Country/TerritoryDenmark
  CityAarhus
  Period01/11/201102/11/2011

  Bibliographical note

  Udvikling fra traditionelle målinger til anvendelse af modeller, Dansk Vand konference, arrangeret af DANVA, d. 1.-2. november 2011, Århus.

  Cite this