Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation

Jacob Møller, Morten Bang Jensen, M. Kromann, T. Lund Neidel, J. Bjørn Jakobsen

  Research output: Book/ReportReportCommissioned

  1457 Downloads (Pure)

  Abstract

  Der er udført livscyklusvurderinger samt budget- og velfærdfærdøkonomiske analyser af et basisscenarie og 12 alternativ-scenarier med øget grad af kildesortering af forskellige affaldsfraktioner i dagrenovation. Scenarierne inddrager synergieffekter ved samtidig håndtering af flere fraktioner, og stordriftsfordele antages opnået gennem fælles løsninger for større oplande og uden bindinger i forhold til eksisterende anlæg. Genanvendelsen kan øges væsentligt uden højere økonomiske omkostninger under de givne forudsætninger, og der opnås besparelser i drivhusgasemissionen.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherMiljøministeriet. Miljøstyrelsen
  Number of pages141
  ISBN (Electronic)978-87-92903-80-8
  Publication statusPublished - 2013
  SeriesMiljoeprojekter
  Number1458
  ISSN0105-3094

  Bibliographical note

  Jacobsen, J.B., Møller, J., Kromann, M., Jensen, M.B. & Neidel, T.L. (2013) Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation. 148 p. Miljøprojekt nr. 1458, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

  Cite this