Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation

Jacob Møller, Morten Bang Jensen, M. Kromann, T. Lund Neidel, J. Bjørn Jakobsen

Research output: Book/ReportReport

999 Downloads (Pure)

Abstract

Der er udført livscyklusvurderinger samt budget- og velfærdfærdøkonomiske analyser af et basisscenarie og 12 alternativ-scenarier med øget grad af kildesortering af forskellige affaldsfraktioner i dagrenovation. Scenarierne inddrager synergieffekter ved samtidig håndtering af flere fraktioner, og stordriftsfordele antages opnået gennem fælles løsninger for større oplande og uden bindinger i forhold til eksisterende anlæg. Genanvendelsen kan øges væsentligt uden højere økonomiske omkostninger under de givne forudsætninger, og der opnås besparelser i drivhusgasemissionen.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherMiljøministeriet. Miljøstyrelsen
Number of pages141
ISBN (Electronic)978-87-92903-80-8
Publication statusPublished - 2013
SeriesMiljoeprojekter
Number1458
ISSN0105-3094

Bibliographical note

Jacobsen, J.B., Møller, J., Kromann, M., Jensen, M.B. & Neidel, T.L. (2013) Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation. 148 p. Miljøprojekt nr. 1458, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

Cite this