Mikrobiologisk nedbrydning af DMS og DPC i sandfiltre?

Anne Holm Thomsen*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

48 Downloads (Pure)

Abstract

Et stort antal af danske vandværker har i de seneste år målt pesticider og nedbrydningsprodukter heraf i boringer og i drikkevand, hvilket udfordrer deres forsyning af rent og sundt drikkevand til befolkningen. DMS
og DCP er blandt de stoffer som hyppigst detekteres, og i 8-10% af de undersøgte vandværksboringer overstiger de grænseværdien på 0,1 µg/L. Det nuværende design af danske vandværker kan ikke håndtere
disse forureninger, hvorfor det er relevant at undersøge nye behandlingsmetoder. Biologisk nedbrydning i sandfiltre på eksisterende værker kan potentielt være en bæredygtig løsning. Foreløbige resultater fra
batchforsøg indikerer, at DMS og DPC kan nedbrydes mikrobiologisk ved kontakt med filtersand.
Original languageDanish
Publication date2019
Number of pages1
Publication statusPublished - 2019
EventDansk Vand Konference 2019 - Århus, Denmark
Duration: 12 Nov 201913 Nov 2019
https://www.danva.dk/arrangementer/konferencer/12444-dansk-vand-konference-12-13112019/

Conference

ConferenceDansk Vand Konference 2019
CountryDenmark
CityÅrhus
Period12/11/201913/11/2019
Internet address

Cite this