Metode til risikovurdering af gasproducerende lossepladser

L. Nilausen, T.V. Bote, K.S. Bloch, Peter Kjeldsen, Claus Erik Andersen, L. Andersen

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Abstract

Projektet beskriver, hvordan man foretager risikovurdering af ulykker i forbindelse med lossepladsgas. Vurderingen foretages ud fra barrierediagrammetoden med inddragelse af den nyeste viden om jordgassers indtrængning i bygninger fra radonforskningensammenholdt med viden om bl.a. gasproduktion og gasmigration. Konceptet kan bruges i forbindelse med både eksisterende samt påtænkt byggeri. Der er også udarbejdet retningslinjer for omfanget af de undersøgelser, der bør ligge til grund forrisikovurderingen.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherMiljøstyrelsen
Number of pages215
ISBN (Print)87-7944-831-3
Publication statusPublished - 2001
SeriesMiljøprojekt
Number648

Cite this