Methods for enhanced delivery of in situ remediation amendments in contaminated clay till

Camilla Maymann Christiansen

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

291 Downloads (Pure)

Abstract

Mange forurenede lokaliteter verden over udgør en trussel for deres omkringliggende miljø og må oprenses in eller ex situ. In situ oprensningssucces afhænger af tilstrækkelig kontakt mellem forurening og oprensningsmidler i jorden. Indfrielsen af dette succeskriterium vanskeliggøres i lavpermeable sedimenter, hvor forureningen har haft mange år til at diffundere ind i den lavpermeable matrix og blive mere eller mindre utilgængelig. Tre teknologier kan anvendes til forbedret tilførsel af in situ oprensningsmidler i lavpermeable, sedimentære medier: pneumatisk frakturering, hydraulisk frakturering og direkte sonde tilførsel. Metoderne tilfører oprensningsmidler til lavpermeable sedimenter via dannelse af nye sprækker og anvendelse/åbning af eksisterende sprækker. Nydannede sprækkers orientering, form og radius afhænger af lokale geologiske og geotekniske forhold. For at opnå vedvarende oprensningsforbedringer og praktisk gennemførlige oprensningstider skal tætliggende (10-25 cm), horisontalt udbredte sprækker – og dermed stoftilførsler – opnås. Et dybdegående litteraturstudie har vist at pneumatisk og hydraulisk frakturering har været anvendt gennem de sidste 20 år uden direkte dokumentation af deres evner ved dybder, der overstiger 5 m u.t. Adskillige dokumentationsstudier for hydraulisk frakturering ved lave dybder (
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark
Number of pages69
ISBN (Print)97-88-791855-87-0
Publication statusPublished - May 2010

Cite this