Metal–organic frameworks-derived honeycomb-like Co3O4/three-dimensional graphene networks/Ni foam hybrid as a binder-free electrode for supercapacitors

Xiaoyang Deng, Jiajun Li, Shan Zhu, Fang He, Chunnian He, Enzuo Liu, Chunsheng Shi, Qingfeng Li, Naiqin Zhao

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Metal–organic frameworks-derived honeycomb-like Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>/three-dimensional graphene networks/Ni foam hybrid as a binder-free electrode for supercapacitors'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science