Meningsskabelse, organisering og ledelse

Sverri Hammer, James Høpner

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Karl E. Weick er én af vor tids største samfundsvidenskabelige tænkere. Han er fadder til kendte begreber som meningsskabelse, løst koblede systemer og mindfulness i ledelse.

Denne bog er en introduktion til Karl E. Weicks begrebsunivers. Bogen introducerer tre store temaer, som han har beskæftiget sig med siden 1960 erne og frem til i dag.

Første del handler om organisering, og er en introduktion til et procesperspektiv, som særligt beskæftiger sig med vores indbyrdes relationer og de løse koblinger, som findes i mange organisationer.

Anden del af bogen handler om meningsskabelse. Vel nok det mest kendte begreb, som Weick har beskæftiget sig med i hele hans forfatterskab.

Tredje del handler om, hvordan bl.a. strategisk ledelse og forandringsledelse ser ud i et Weicks perspektiv.

Karl E. Weick har skrevet forordet til denne bog, som henvender sig til alle der er optaget af, hvordan vi organiserer os, skaber mening og udøver ledelse i en verden, der er i konstant forandring.
Original languageEnglish
Place of PublicationFredriksberg
PublisherSamfundslitteratur
Number of pages239
ISBN (Print)9788759317884
ISBN (Electronic)9788759320273
Publication statusPublished - 2014

Cite this

Hammer, S., & Høpner, J. (2014). Meningsskabelse, organisering og ledelse. Samfundslitteratur.