Mellemledelse i forbedringskultur: Snubler jeres Lean-indsats i ledernes tre faldgruber?

David Hansen, Rasmus Jørgensen

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

  289 Downloads (Pure)

  Abstract

  Lean er kommet for at blive. I over et årti har produktions- og serviceledelse i hele verden taget Toyotas produktionssystem til sig for at øge effektivitet og skabe løbende forbedringer. Japanske termer som kanban, muda og kaizen er ved at være mainstream sammen med forståelsen for floweffektivitet og visuel ledelse.
  På trods af dusiner af gode Lean-bøger om værktøjer og metoder, masser af casebeskrivelser, samt dygtige Lean-specialister i virksomheder og konsulenthuse, står det centrale spørgsmål stadig tilbage: Hvordan skaber vi medarbejderdreven forbedringskultur? Der mangler ganske enkelt viden om hvordan man integrerer forbedring i arbejdet og hvordan man forankrer den kulturforandring, der skal til.
  Denne artikel præsenterer et bud på hvordan medarbejderdreven forbedringskultur kan gribes an, nemlig ved at sætte fokus på mellemledernes rolle, her bredt betragtet som afdelingsledere og første-linje-ledere. De er nemlig i en position, hvor de kan være nøglen til at integrere drift og løbende udvikling. Men det kræver, at de formår at skifte fokus fra at løse daglige problemer til i stedet at opbygge og facilitere forbedringssystemer, hvor det er medarbejderne, der lykkes med at skabe løbende forbedring.
  Med udgangspunkt i et forskningsprojekt på en Novo Nordisk fabrik illustreres hvordan mellemlederne kan sættes i stand til at være nøglen til succesfuld forbedringskultur.
  Original languageDanish
  JournalEffektivitet
  Issue number4
  Number of pages6
  ISSN0903-2266
  Publication statusPublished - 2013

  Bibliographical note

  David Hansen og Rasmus Jørgensen, Effektivitet nr. 4, 2013.

  http://effektivitet.dk/medlemsmagasin/nr-4-2013-effektive-systemer/mellemledelse-i-forbedringskultur-snubler-jeres-lean-indsats-i-ledernes-tre-faldgruber.aspx

  Cite this