Medicoteknik 4

John Aasted Sørensen, John Kryger Sørensen, Lau Jeppesen, Steen Ladelund, Janne Petersen

  Research output: Other contributionCommunication

  Abstract

  Efter at have gennemført kurset vil den studerende være i stand til at
  - forstå principperne for måling af human fysiologiske signaler med
  elektroder for et udvalg af signaltyper,
  - anvende et praktisk elektrodebaseret målesystem til klinisk måling,
  - foretage en vurdering af fejlkilder ved elektrodebaserede målesystemer,

  - forstå de fysiske principper, der ligger til grund for kliniske systemer til
  billeddannelse,
  - forstå forløbet i den praktiske anvendelse af et billeddannende system til
  klinisk anvendelse,
  - foretage en vurdering af fejlkilder ved billeddannende systemer til klinisk
  anvendelse

  - forstå metoder til stikprøveudtagning og statistisk modellering af data,
  - kunne anvende parametrisk og ikke parametrisk modellering, samt kunne
  anvende SAS til parameterestimering i disse,
  - kunne forstå principper for test i data,
  - kunne selvstændigt opstille og løse et testproblem.

  Klasseundervisning, gruppearbejde og øvelser.

  Kombinerer indlæring af mye metoder med praktiske anvendelser.

  Semester: F2011
  Omfang: 10 ects
  Original languageDanish
  Publication date2011
  Publication statusPublished - 2011

  Cite this