Medicoteknik 3

John Aasted Sørensen, Roger Munck-Fairwood

  Research output: Other contributionCommunication

  Abstract

  Medicotekniske systemer er i meget stor udstrækning baseret på måling og analyse af patienters fysiologiske data.
  Kursets mål er at introducere til grundlæggende analyse-modeller samt deres anvendelse på hyppigt benyttede fysiologiske signaler.

  Efter at have gennemført kurset, vil den studerende være i stand til at udføre følgende indenfor nedenstående områder.

  Redegøre for den typiske opbygningen af et biomedicinsk analysesystem, der indeholder måling(er), forstærkning og A/D konvertering af et fysiologisk signal samt efterfølgende analyse af signalet, der benyttes som hjælpemiddel ved en klinisk diagnose af sygdom.

  Forstå begreberne stokastisk signal, middelværdi, varians, stationaritet, sandsynlighedstæthedsfunktion, hvid støj, gaus-sisk støj samt anvende disse ved detektion og analyse af et biomedicinsk signal.

  Forstå begreberne autokorrelation, autokovarians, kryds-korrelation, krydskovarians samt anvende disse ved analyse af et biomedicinsk signal.

  Forstå begrebet spektralanalyse af et signal og anvende Fast Fourier Transform (FFT) ved analyse af et biomedicinsk signal.

  Forstå begrebet filtrering af et signal og anvende det ved analyse af et biomedicinsk signal.

  Forstå begrebet adaptivt system samt anvende det ved analyse af biomedicinsk signal.

  Klasseundervisning med en kombination af gennemgang nye metoder og praktiske øvelser baseret på analysemetoderne.

  Kombinerer indlæring af nye metoder med deres praktiske anvendelse.

  Semester: E2011
  Omfang: 5 ects
  Original languageDanish
  Publication date2011
  Publication statusPublished - 2011

  Cite this