Maskinteknisk Termodynamik: Grundlæggende teori og praksisnær anvendelse: 4. udgave

Jens Bækkel Larsen, Per Christensen, Brian Elmegaard

    Research output: Book/ReportBookEducation

    3221 Downloads (Pure)

    Search results