Maskinteknisk Termodynamik: Grundlæggende teori og praksisnær anvendelse: 4. udgave

Jens Bækkel Larsen, Per Christensen, Brian Elmegaard

  Research output: Book/ReportBookEducation

  2510 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne lærebog i grundlæggende termodynamik er udgivet af DTU.

  Målgruppen er DTU´s diplom‐ og bachelorstuderende, men kan helt eller delvist anvendes på beslægtede uddannelser herunder bla. professionsbacheloruddannelsen til maskinmester og på professionshøjskoler, samt i forbindelse med SRP opgave i 3.g. ved gymnasieskoler, men det må anbefales, at eleverne har matematik og fysik på A‐niveau.

  Sigtet er at give de studerende indsigt i grundlæggende termodynamik med henblik på en nærmere forståelse af de mest almindelige energikonverterende maskiner, samt deres dimensionsgrundlag. Der lægges således vægt på både teori og praktiske eksempler fra ingeniørprofessionen.

  Bogens indhold er tilpasset pensum og læringsmål for DTU kursus nr. 62603, som ligger på maskiningeniør‐ uddannelsens 2. semester. Emnerne strømningslære og varmetransmission behandles kun overordnet i denne bog.

  I lærebogens kapitel 1 til 6 præsenteres termodynamikkens grundlæggende teori, og sætter læseren i stand til at forstå og analysere åbne og lukkede systemer. I kapitel 7 til 9 behandles kredsprocesser for de mest almindelige energikonverterende anlæg i samfundet såsom motorer, gasturbiner, kraftværker, køleanlæg og varmepumper, hvor den grundlæggende teori eksemplificeres og anvendes. Emnerne gasblandinger, fugtig luft og forbrænding er behandlet i kapitlerne 10 til 12, herunder er røggaskondensering indgående behandlet i kapitel 12.

  Alle bogens kapitler er rigt forsynet med anvendelseseksempler som skulle give læseren en nærmere forståelse af den præsenterede teori. Hertil er i hvert kapitel angivet en række øvelsesopgaver, og for udvalgte øvelsesopgaver er der angivet løsningsforslag bag i bogen.

  DTU og lærebogens forfattere fralægger sig ethvert ansvar for alle direkte eller indirekte konsekvenser ved anvendelsen af lærebogens indhold.

  En særlig tak skal rettes til lektor Kim Sørensen ved Aalborg Universitet for gennemlæsning og sparring.

  Denne 4. udgave (jan. 2020) af lærebogen er kontrolleret, men det kan ikke afvises, at der kan være fejl og mangler.
  Forfatterne vil være taknemmelige for oplysninger om fejl og mangler, men bestemt også forslag til forbedringer, og de kan mailes til jlkme@dtu.dk.
  Original languageDanish
  Place of PublicationBallerup
  PublisherDTU Diplom og DTU Mekanik
  Edition4
  Number of pages327
  Publication statusPublished - 2020

  Bibliographical note

  Lærebogen er udgivet som en gratisbog, hvilket betyder, at den frit og gratis kan distribueres og anvendes. Vi beder dog undervisere, som benytter lærebogen om at sende en mail (jlkme@dtu.dk) med informationer om undervisningsinstitution og holdstørrelse. DTU og lærebogens forfattere fralægger sig ethvert ansvar for alle direkte eller indirekte konsekvenser ved anvendelsen af lærebogens indhold.

  Cite this