Maskinteknisk Termodynamik: Grundlæggende teori og praksisnær anvendelse: 2. udgave

Jens Bækkel Larsen, Per Christensen, Brian Elmegaard

  Research output: Book/ReportBookEducation

  55969 Downloads (Pure)

  Abstract

  Forord
  Denne lærebog i grundlæggende termodynamik er udgivet af DTU og delvist finansieret af innovationsmidler fra DTU Diplom.
  Målgruppen er DTU´s diplom- og bachelorstuderende, men kan helt eller delvist anvendes på beslægtede uddannelser herunder bla. professionsbacheloruddannelsen til maskinmester og på professionshøjskoler, samt i forbindelse med SRP opgave i 3.g. ved gymnasieskoler, men det må anbefales, at eleverne har matematik og fysik på A-niveau.
  Sigtet er at give de studerende indsigt i grundlæggende termodynamik med henblik på en nærmere forståelse af de mest almindelige energikonverterende maskiner, samt deres dimensionsgrundlag. Der lægges således vægt på både teori og praktiske eksempler fra ingeniørprofessionen.
  Bogens indhold er tilpasset pensum og læringsmål for DTU kursus nr. 62603, som ligger på maskiningeniør-uddannelsens 2. semester. Emnerne strømningslære og varmetransmission behandles kun overordnet i denne bog. Endvidere er emnerne forbrænding og gasblandinger ikke medtaget, og der henvises til andet undervisningsmateriale og faglitteraturen.
  I lærebogens kapitel 1 til 6 præsenteres termodynamikkens grundlæggende teori, og sætter læseren i stand til at forstå og analysere åbne og lukkede systemer. I kapitel 7 til 9 behandles kredsprocesser for de mest almindelige energikonverterende anlæg i samfundet såsom motorer, gasturbiner, kraftværker, køleanlæg og varmepumper, hvor den grundlæggende teori eksemplificeres og anvendes.
  Alle bogens kapitler er rigt forsynet med anvendelseseksempler som skulle give læseren en nærmere forståelse af den præsenterede teori. Hertil er i hvert kapitel angivet en række øvelsesopgaver, og for udvalgte øvelsesopgaver er der angivet løsningsforslag bag i bogen.
  Lærebogen er udgivet som en gratisbog, hvilket betyder, at den frit og gratis kan distribueres og anvendes. Vi beder dog undervisere, som benytter lærebogen om at sende en mail (jlkme@dtu.dk) med informationer om undervisningsinstitution og holdstørrelse. DTU og lærebogens forfattere fralægger sig ethvert ansvar for alle direkte eller indirekte konsekvenser ved anvendelsen af lærebogens indhold.
  En særlig tak skal rettes til lektor Kim Sørensen ved Aalborg Universitet for gennemlæsning og sparring.
  Denne 1. udgave (juni 2017) af lærebogen er kontrolleret, men det kan ikke afvises, at der kan være fejl og mangler. Forfatterne vil være taknemmelige for oplysninger om fejl og mangler, men bestemt også forslag til forbedringer, og de kan mailes til jlkme@dtu.dk.
  Ballerup
  Juni 2017
  Jens Bækkel Larsen, DTU Diplom
  Per Christensen, DTU Diplom
  Brian Elmegaard, DTU MEK
  Original languageDanish
  Place of PublicationBallerup
  PublisherDTU Diplom og DTU Mekanik
  Edition2
  Number of pages239
  Publication statusPublished - 2017

  Bibliographical note

  Vær opmærksom på, at der findes en nyere udgave af bogen. Den kan downloades ved at klikke på "Research Output" nedenfor. Alternativt kan bogen tilgås via linket her: https://orbit.dtu.dk/en/publications/maskinteknisk-termodynamik-grundl%C3%A6ggende-teori-og-praksisn%C3%A6r-anve-2

  Lærebogen er udgivet som en gratisbog, hvilket betyder, at den frit og gratis kan distribueres og anvendes. Vi beder dog undervisere, som benytter lærebogen om at sende en mail (jlkme@dtu.dk) med informationer om undervisningsinstitution og holdstørrelse. DTU og lærebogens forfattere fralægger sig ethvert ansvar for alle direkte eller indirekte konsekvenser ved anvendelsen af lærebogens indhold.

  Cite this