Marine Virkemidler: Implementeringsscenarier og Miljøeffekter i de Danske farvande

Andreas Holbach, Sanjina Upadhyay Stæhr, Paula Canal-Vergés, Flemming T Hansen, Trine Larsen, Karen Timmermann

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearchpeer-review

Abstract

Marine virkemidler bliver betragtet som potentielle redskaber i forbindelse med implementering af ’Aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug’. To potentielle marine virkemidler er reetablering af ålegræs og dyrkning af tang. Som en del af fremtidig vandplanlægning kunne virkemidlerne bidrage til at forbedrede miljøforhold i de Danske farvande. Implementeringen af marine virkemidler skal dog ske så miljø- og omkostningseffektiv som muligt og derfor er det nødvendigt at analysere deres egnethed og potentielle miljøeffekter på landsplan. På baggrund af rumlige modeller for egnetheden til implementering af virkemidlerne og modelbaserede estimater af tilknyttede miljøeffekter, er der blevet udviklet et interaktivt rumligt GIS værktøj. Værktøjet udpeger arealer, der er til rådighed under forskellige rumlige interesse-/konfliktscenarier i de marine områder og beregner aggregerede estimater for tilknyttede miljøeffekter på vandområdeniveau. Udvalgte scenarier, der kan bidrage til rumlig planlægning af virkemiddelaktiviteter i de Danske farvande, vil blive præsenteret.
Original languageEnglish
Title of host publication22. Danske Havforskermøde Abstract book
PublisherTechnical University of Denmark
Publication date2024
Pages48-49
Publication statusPublished - 2024
Event22. Danske Havforskermøde - DTU Aqua, Lyngby, Denmark
Duration: 23 Jan 202425 Jan 2024
Conference number: 22

Conference

Conference22. Danske Havforskermøde
Number22
LocationDTU Aqua
Country/TerritoryDenmark
CityLyngby
Period23/01/202425/01/2024

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Marine Virkemidler: Implementeringsscenarier og Miljøeffekter i de Danske farvande'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this