Marine områder 2003 - Miljøtilstand og udvikling

Research output: Book/ReportBook – Annual report year: 2004Researchpeer-review

 • Editor: Ærtebjerg, G.

 • Editor: Andersen, J. H.

 • Author: Bendtsen, J.

 • Author: Carstensen, J.

 • Author: Christiansen, T.

 • Author: Dahl, K.

 • Author: Dahllöf, I.

 • Author: Ellermann, T.

 • Author: Fossing, H.

 • Author: Greve, T.M.

 • Author: Gustafsson, K.

 • Author: Hansen, J. L. S.

 • Author: Henriksen, P.

 • Author: Josefson, A.B.

 • Author: Krause-Jensen, D.

 • Author: Larsen, M.M.

 • Author: Markager, S.

 • Author: Nielsen, Torkel Gissel

  Danish Centre for Environment and Energy

 • Author: Ovesen, N.B.

 • Author: Petersen, Jens Kjerulf

  Danish Shellfish Centre

 • Author: Riemann, B.

 • Author: Risgaard-Petersen, N.

 • Author: Ambelas Skjøth, C.

 • Author: Stedmon, Colin

  Danish Centre for Environment and Energy

 • Author: Strand, J.

 • Author: Nielsen, Sven Poul

  Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark, Frederiksborgvej 399, 4000, Roskilde, Denmark

 • Author: Jensen, J. B.

 • Author: Madsen, H.B.

View graph of relations

Kun et fåtal af de danske farvande opfyldte i 2003 de fastsatte målsætninger om et havmiljø kun svagt påvirket af menneskelig aktivitet. Trods virkningerne af vandmiljøplanerne er miljø- og naturtilstanden endnu ikke blevet markant bedre. Dette skyldesdels, at det tager nogle år, før effekterne af planerne slår fuldt igennem i næringsstofudledningerne til kystvandene, dels at perioden 1998-2002 var meget våd, og der derfor vaskede flere næringsstoffer ud end normalt. Selvom der ses en positivudvikling i de frie vandmasser med lavere koncentrationer af næringsstoffer og planteplankton, begrænser iltsvind stadig genetablering af bunddyr og muligvis også ålegræs. Der skal derfor tilføres færre næringsstoffer til de danske farvande, hvis vi skalopnå varige forbedringer i miljø- og naturforholdene. I visse farvandsområder er TBT og andre miljøfarlige stoffer også et problem, som der må sættes ind overfor.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser
Number of pages97
ISBN (Print)87-7772-837-8
Publication statusPublished - 2004
SeriesFaglig rapport fra DMU, nr. 513

ID: 6464628