Marine områder 2003 - Miljøtilstand og udvikling

G. Ærtebjerg (Editor), J.H. Andersen (Editor), J. Bendtsen, J. Carstensen, T. Christiansen, K. Dahl, I. Dahllöf, T. Ellermann, H. Fossing, T.M. Greve, K. Gustafsson, J.L.S. Hansen, P. Henriksen, A.B. Josefson, D. Krause-Jensen, M.M. Larsen, S. Markager, Torkel Gissel Nielsen, N.B. Ovesen, Jens Kjerulf PetersenB. Riemann, N. Risgaard-Petersen, C. Ambelas Skjøth, Colin Stedmon, J. Strand, Sven Poul Nielsen, J.B. Jensen, H.B. Madsen

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  Abstract

  Kun et fåtal af de danske farvande opfyldte i 2003 de fastsatte målsætninger om et havmiljø kun svagt påvirket af menneskelig aktivitet. Trods virkningerne af vandmiljøplanerne er miljø- og naturtilstanden endnu ikke blevet markant bedre. Dette skyldesdels, at det tager nogle år, før effekterne af planerne slår fuldt igennem i næringsstofudledningerne til kystvandene, dels at perioden 1998-2002 var meget våd, og der derfor vaskede flere næringsstoffer ud end normalt. Selvom der ses en positivudvikling i de frie vandmasser med lavere koncentrationer af næringsstoffer og planteplankton, begrænser iltsvind stadig genetablering af bunddyr og muligvis også ålegræs. Der skal derfor tilføres færre næringsstoffer til de danske farvande, hvis vi skalopnå varige forbedringer i miljø- og naturforholdene. I visse farvandsområder er TBT og andre miljøfarlige stoffer også et problem, som der må sættes ind overfor.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherDanmarks Miljøundersøgelser
  Number of pages97
  ISBN (Print)87-7772-837-8
  Publication statusPublished - 2004
  SeriesFaglig rapport fra DMU, nr. 513

  Cite this