Målstyret transportpolitik - hvad kan Danmark lære af Sverige og Norge?

Claus Hedegaard Sørensen, Henrik Gudmundsson

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  I de senere år er der i dansk transportpolitik sendt signaler om en mere sammenhængende og langsigtet planlægning. Der opereres også med en række principper, som har karakter af målsætninger. Sverige og Norge kan måske inspirere, da de to lande i en årrække har arbejdet med store, nationale transportplaner baseret på transportpolitiske mål og tilhørende indikatorer. Her analyseres de svenske og norske erfaringer, og vi spørger: Hvilke elementer kunne med fordel anvendes i Danmark? Vi skelner i artiklen mellem ”målorienteret politik”, ”målorienteret forvaltning” samt ”målstyring”, som betragtes som en instrumentel kobling mellem de to første fænomener. Konklusionen er, at de transportpolitiske mål i politik og forvaltning er dekoblede i de to nabolande, og at der ikke er tale om målstyring, hvilket er meget vanskeligt at realisere. Ikke desto mindre er der elementer i målorienteret politik og målorienteret forvaltning, som kunne have betydning og værdi for dansk transportpolitik.
  Original languageDanish
  JournalOekonomi og Politik
  Volume83
  Issue number2
  Pages (from-to)3-19
  ISSN0030-1906
  Publication statusPublished - 2010

  Cite this