Lydforhold i boliger: 'State-of-the-art'

Birgit Rasmussen, Jens Holger Rindel

Research output: Book/ReportReportResearch

299 Downloads (Pure)

Abstract

De lovgivningsmæssige krav til lydforholdene i boliger fremgår af bygningsreglementerne. De nuværende krav har været gældende fra det første landsdækkende bygningsreglement kom i 1961, stort set uden ændringer. I den mellemliggende periode er der sket en udvik¬ling i såvel byggeteknik som i omfang af støjgenererende apparater, maskiner, radio, TV m.v. inden for boligens vægge. Når det samtidigt må erkendes, at samfundet i perioden har fået et generelt mere nuanceret syn på miljøet, herunder indeklimaet, så kan disse for¬hold være med til at understøtte behovet for at vurdere, hvor det er nødvendigt at justere de hidtidige krav, så de i lyset af den stedfundne udvikling stadig kan sikre tilfreds¬stillen¬de lydforhold i byggeriet. Formålet med denne rapport er at give en status for den nuværende viden, nationalt og internationalt og at udarbejde forslag til danske initiativer, som i de kommende år kan indgå i en målrettet indsats for at rette op på de problemer, der måtte være på det byg¬ningsakustiske område.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherBygge- og Boligstyrelsen
Number of pages142
Publication statusPublished - 1994
Externally publishedYes

Cite this